Från Sverige-märkningen som verifikat vid upphandling

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram kravpaket i enlighet med den nationella livsmedelsstrategin för flera produktionsgrenar, vilka ska göra det lättare att upphandla i enlighet med svensk lagstiftning. Få koll på hur i en ny broschyr från LRF och Svenskmärkning.

De nya hållbarhetskriterierna i Nationella Kravpaketen bidrar enligt LRF och Svenskmärkning bland annat till att göra det lättare att upphandla i enlighet med svensk lagstiftning. Foto: Towe Johnson

Den Nationella livsmedelsstrategin innehåller hållbarhetskriterier för livsmedelsprodukter som även återfinns i svensk djurskyddslag, riktlinjer från Jordbruksverket eller branschöverenskommelser inom Sverige. Nu finns dessa hållbarhetskriterier även förpackade i någon som kallas Nationella Kravpaket för nötkött, griskött, lamm- och fårkött samt mjölk och mejeri på Upphandlingsmyndighetens webbplats, och ska göra det lättare att upphandla i enlighet mer svensk lagstiftning.

– Att offentlig sektor ställer krav i enlighet med livsmedelsstrategin skapar ökade möjligheter för svenska producenter att konkurrera på lika villkor på den offentliga marknaden, säger Auni Hamberg, marknadsutvecklare offentlig upphandling på LRF, i ett pressmeddelande.

LRF och Svenskmärkning har nu tillsammans tagit fram broschyren Konsten att upphandla svenska mervärden, med fakta om Upphandlingsmyndighetens nya hållbarhetskriterier. Broschyren riktar sig både till den som upphandlar, samt till leverantör och producent.

Enligt LRF och Svenskmärkning kan ursprungsmärkningarna Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige användas som verifikat vid upphandling.  

– Märkningen visar att produktionen har skett enligt svensk lagstiftning och stödjer upphandlarens krav på att svenska mervärden efterlevs. Eftersom vi vet att efterfrågan på spårbarhet och ursprung är stor, har du som leverantör möjlighet att underlätta och hjälpa upphandlarna att tillfredsställa den. Därför uppmanar vi producenterna vara noga med att märka sina produkter. Då blir det lättare för upphandlarna att köpa in i linje med den svenska livsmedelsstrategin, säger Ulrika Ekström, vd Svenskmärkning.

Nya hållbarhetskriterierna i Nationella Kravpaketen bidrar till:

  • Det blir enklare att upphandla i nivå med svensk lagstiftning.
  • En ökad andel svenskt i de offentliga måltiderna ligger i linje med livsmedelsstrategin och bidrar till en ökad försörjningstrygghet.
  • Hållbarhetskriterierna har sin grund i livsmedelsstrategin.
  • Ursprungsmärket Från Sverige verifierar kraven enligt svensk lagstiftning.
  • Märket Från Sverige underlättar uppföljning.

Källa: Svenskmärkning AB

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 13 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste