Intresset för närproducerat har ökat

Dyra insatsvaror tynger lantbruket just nu, samtidigt som hemesterperioden under pandemin gynnat gårdsförsäljningen. Det visar LRF:s Gröna Näringslivsindex för det tredje kvartalet. 

Enligt Anna Karin Hatt, vd i LRF har pandemin skapat utmaningar för det gröna näringslivet, men också positiva effekter, så som öka intresset för närproducerat bland kunder och konsumenter. Foto: Johanna Norin LRF

Enligt LRF har den internationella utvecklingen, som drivs på av coronapandemin, kraftigt ökat priserna på nödvändiga insatsvaror, så som bränsle och djurfoder för jordbruket. Samtidigt ser man stigande energipriser, exempelvis har världsmarknadspriset på diesel ökat md 86 procent på ett år, vilket slår hårt mot alla branschgrenar inom det gröna näringslivet.

– Det visar att vi behöver öka vår försörjningstrygghet i Sverige, framförallt satsningar på inhemsk produktion av energi- och drivmedel är helt avgörande. Svensk skog kan producera fossilfria drivmedel, och med statliga initiativ i ryggen skulle det gröna näringslivet bli en föregångare i utvecklingen fossilfria bränslen, säger Anna Karin Hatt, vd i LRF, i ett pressmeddelande.

LRF menar att en sådan satsning även skulle innebära ytterligare affärsmöjligheter för företagare inom jord och skog och samtidigt göra svensk livsmedelsproduktion mer robust och uthållig inför internationella kriser.

Förädling och tjänster hett

Samtidigt ser många livsmedelsföretagare positiva effekter till följd av pandemin och restriktionerna som fått många att hemestra i sommar och även laga mer mat hemma.  Det har bidragit till att intresset för närproducerat ökat starkt.

LRF menar att förädling och tjänster upplever en ny sorts kundgrupp efter pandemin där. smakupplevelser i kombination med social samvaro, efterfrågas allt mer av kunder/konsumenter. Många försätter att söka sig till gårdsbutiker och många småföretag har arbetat med att paketera sina erbjudanden eller samarbeta med andra lokala företagare i kluster. Ett exempel är en kaféverksamhet där det också erbjuds vandringar eller kajakuthyrare som skickar med picknickkorg.

– Mycket pekar på att denna efterfrågan kommer att hålla i sig även efter pandemin. Svenskt vin säljer som aldrig förr. LRF Lokal mat och dryck noterar fullbokade provningar och fullbelagda boenden med mat. Dessa bokningar ökade med mellan 30–45 procent förra året, och ökade med ytterligare 25 procent i sommar, säger Anna Karin Hatt.

Rörelsen Rekoringar finns nu över hela landet och antalet anslutna ligger närmare 900 000.  LRF anser att de gröna näringarna står starka, trots ett ovisst kostnadsläge som påverkar lönsamheten för i stort sett alla branscher. Men skriver samtidigt att jord, skog och landsbygd kommer att spela en viktig roll i den gröna återhämtning som Sverige står inför.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 13 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste