Se över uppkopplade enheter

I början på september presenterades en ny rapport som lagt fokus på möjligheter och risker med digitalisering inom lantbruket. Robusta system, samarbete över gränserna och att alltid anmäla var några faktorer som lyftes för en säkrare digitalisering av branschen.

Se över vem du delar din data med, och vad du har för uppkopplade enheter. Det var några av tipsen som lyftes på webbinariet om säker digitalisering. Foto: Mostphotos

– Vi måste lyckas med konststycket att hantera problemen men inte bromsa digitaliseringen, inledde Per Frankelius, som bland annat jobbar inom AgTech 2030.

Rapporten är en del inom projektet ”Säker digitalisering”, som är ett samarbete mellan Linköping Science Park och Linköpings universitet och utförs inom ramen för innovationsinitiativet Agtech 2030. Rapporten baseras på intervjuer med 15 personer som är aktiva inom jordbruksbranschen, som lantbrukare, maskinleverantörer, representanter från techbolag eller organisationer och myndigheter. Intervjuerna har kompletterats med resultat från andra undersökningar och rapporter inom ämnet.

– Syftet med rapporten var att kartlägga digitaliseringen av det svenska lantbruket, genom att se på den teknik som används idag men också den teknik som kommer imorgon. I samband med det här såg vi också på de uppfattade riskerna och möjligheterna, berättar Niklas Andersson som skrivit rapporten tillsammans med Estelle Loom, och tillägger:

– Det som gör den här rapporten så himla viktig är den pågående samhällsutvecklingen som sker. Så gott som alla branscher digitaliseras, och med det kommer utmaningar och möjligheter. Något som inte minst kunde ses med Coop för ett par månader sedan. Stängs något system ner kan det påverka hela branschen. Det är något som inte kan riskeras med lantbruket, då det är en så samhällskritisk funktion. Det får inte stanna upp helt enkelt.

Robusta system

Rapporten visar att digitalisering har skett och sker i olika grad, men att det är stor variation mellan gårdar när man jämför hur pass digitaliserade de är. Det finns allt från väldigt digitaliserade gårdar till de gårdar som inte har digitaliserats alls.

– För att göra den här säkra digitaliseringen är det viktigt att den teknik som erbjuds innefattar robusta och säkra system, samtidigt som det förbättrar exempelvis arbetsförhållanden, skördar eller djurhälsa. Gör den det är möjligheterna oändliga, säger Niklas Andersson.

Se över gården

Dagen avslutades med en paneldebatt, där representanter från lantbruket, Cygate, Väderstad, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, Sectra och Lantmännen fick ge sin syn och lyfta vad de anser är viktigt för en säker digitalisering. Samarbete inom branschen men även över gränser lyftes som en viktig faktor, och att ansvaret inte kan läggas på en enskild aktör eller lantbrukare.

Deltagarna fick även ge tips på hur man på gårdsnivå kan öka den digitala säkerheter. Där lyftes bland annat att:

  • Inventera och gå igenom gårdens uppkopplade enheter.
  • Tänka efter vem man delar sin data.
  • Vara nyfiken och sätta sig in i vad som kommer på marknaden.
  • Om man skulle bli utsatt för brott är det viktigt att alltid anmäla och aldrig betala.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 20 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste