Arla vill öka kunskapen om regenerativa brukningsmetoder

På 24 pilotgårdar i fem olika länder kommer Arla Foods testa olika regenerativa jordbruksmetoder för att öka kunskapen om dessa. Samtidigt kommer Arlas ekologiska ägare börja mäta kolhalten i sina jordar.

Enligt Arla finns få vetenskapliga studier gällande regenerativa metoder på europeiska mjölkgårdar som kan ge lantbrukare vägledning, och med sina två nya satsningar vill man nu hjälpa till att fylla den kunskapsluckan. Foto: Arla

Syftet med de två initiativen är enligt mejerikooperativet att öka kunskapen om hur regenerativa jordbruksmetoder i mjölkproduktion kan bidra till bättre jordhälsa, kolinlagring, vattenkvalitet och biologisk mångfald.

Pilotprogrammet som ska sjösättas är utformat i samarbete med experter på regenerativt jordbruk från FAI Farms och andra expertorganisationer. Deltagande arlabönder kommer att utbildas och vägledas i tillämpning av olika regenerativa metoder. Man kommer därefter använda deras lärdomar i kombination med insamlade data för att öka kunskapen om hur regenerativa metoder kan tillämpas i olika mjölkproduktionssystem i Europa och hur de påverkar klimatet och naturen.

I det andra initiativet kommer Arlas 916 ekologiska ägare att årligen börja utföra egenkontroller och dokumentera sitt arbete för biologisk mångfald, samt vidta ett antal åtgärder för att förbättra jordhälsa och biologisk mångfald på respektive gårdar.

– Som bondeägt kooperativ är vi väldigt intresserade av att ta reda på hur vi kan minska den negativa och maximera den positiva påverkan från vår mjölkproduktion. Flera av våra ägare har redan använt regenerativa jordbruksmetoder en tid och efter att ha tagit del av deras entusiasm bestämde vi oss för att ta ett större grepp om detta som kooperativ. Vi börjar med våra ekologiska gårdar och en grupp testgårdar, säger Arlas styrelseledamot Janne Hansson, som även är ordförande för Arlas Organic Chairman Council och som har lett diskussionen om hur kooperativet kan tillämpa och skala upp användningen av regenerativa jordbruksmetoder, i ett pressmeddelande.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 21 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera