Unikt korn hittat i trakten kring Storsjön

En ny studie av 120 år gamla spannmålsprov från Jämtland, gjord av forskare från Linköpings universitet och Stockholms universitet visar att lokala fröutbyten kan utveckla unika sorter.

 

Jämtländskt korn som finns bevarat i den nordiska genbanken NordGen.Foto: Matti Leino

 

– Jordbruk är kanske inte det första man förknippar med Jämtland, men faktum är att man redan på 400-talet odlade korn där. Området är dock i gränslandet för var spannmål kan odlas och missväxt var vanligt. Långväga handel har därför alltid varit viktigt för de som bott i Jämtland, säger Matti Leino, forskare vid institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet, i ett pressmeddelande. 

Bevarade fröprover

Vid en stor konst- och industriutställning som hölls i Stockholm 1897 samlade man in fröprover från ett antal gårdar i Jämtland. Dessa finns fortfarande bevarade på Nordiska museet. När forskarna jämförde de gamla fröproverna med prover från både nu levande material och historiskt material från andra delar av Sverige och Norge, visade analyserna att två olika typer av korn odlades i Jämtland vid slutet av 1800-talet. Den ena typen förekom endast kring trakten kring Storsjön och var inte speciellt lik andra sorter från vare sig Sverige eller Norge. Den andra sorten som odlades längre bort från Storsjön var mer lik korn från östliga delar av södra Norrland. 

– Den genetiska uppdelningen stämmer väl överens med hur viktigt det varit med jordbruk respektive långväga handel. Kring Storsjön var odlingsförhållandena bättre och fröutbyte skedde förmodligen med andra gårdar i trakten, där en unik och lokalt anpassad kornsort utvecklades. Längre bort från Storsjön var det svårare att odla och långväga handel var viktigare för försörjningen, säger Martin Larsson, som gjorde en del av analyserna som sitt examensarbete på kandidatprogrammet i biologi vid Linköpings Universitet.

Gått förlorade

Många typer av grödor som odlades i Sverige fram till 1900-talets första hälft gick förlorade i samband med jordbrukets modernisering, men den typ av korn som odlades kring Storsjön finns alltså bevarad på den nordiska genbanken NordGen, som forskarna använde sig av i studien.

– En av de genbanks­sorter som studerades, som betecknas ’Oförädlat Jämtlandskorn’, visade sig vara mycket lik det historiska kornet från Storsjötrakten. Den som vill odla samma korn som man odlade i Jämtland fram till 1800-talet har alltså möjlighet att göra det, säger Jenny Hagenblad, biträdande professor vid Institutionen för fysik, kemi och biologi på Linköpings universitet och fortsätter:  

– Genom att studera oförädlade lantsorter av grödor kan vi bland annat lära oss mer om de genetiska förändringar som skett när de anpassats till lokala odlingsförhållanden. Den kunskapen kan få betydelse när nya klimatanpassade sorter ska tas fram för det moderna jordbruket.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 21 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste