Korn och havre går starkt

Priserna på maltkorn och grynhavre har utvecklats positivt under hösten. Även vetet är i en stigande trend, dock något mindre kraftig.

Lantmännens indikativa noteringar visar utvecklingen för prisnivån på spannmål i Sverige under det senaste året. Maltkorn och grynhavre har haft en stark utvecklingen sedan augusti.

Under september har priserna på både kvarn- och fodervete stigit. Dock så är det vårsäden som har haft den kraftigast prisutvecklingen. Lantmännens notering för maltkorn Planet ligger nu på 2,39 kr/kg vilket innebär en uppgång på 28 procent sedan början av augusti.

Grynhavre som prismässigt haft ett väldigt avsomnat år sedan skörden 2020 fick också fart i augusti med en uppgång på 24 procent till dagens 1,96 kr/kg. De senaste veckorna har grynhavrenoteringen passerat noteringen för fodervete.

Även om handeln uppger att det är liten handel med maltkorn eftersom köparna tycker att det är dyrt fortsätter priserna att stiga. En bakomliggande orsak till stigande pris är förutom sämre skörd än väntat också en del frågetecken kring kvaliteterna, många har haft det kämpigt med rymdvikt.

Tydligen trend för vete

Vetepriserna som var dragloket under vår och sommaren fortsätter att utvecklas positivt, men inte lika starkt som vårspannmålen. En tydlig trend för vete under hösten är dock att skillnaden mellan kvarn- och fodervetepriserna ökar. Premien för kvarnvete kontra foder har ökat under hösten. I slutet av juli var skillnaden i pris mellan kvarn och foder knappt fyra procent för att nu ligga på nio procent.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 24 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste