Fortsatt uppgång för rapsen

Priset på raps har varit starkt under hela året. Nu ligger novemberkontrakten på rekordnivåer samtidigt som efterfrågan inte minskar.

Höga priser brukar minska efterfrågan på en produkt. Prognoserna pekar på viss minskning av konsumtionen i EU men inte i någon större omfattning. De höga priserna på raps leder dock till ökad rapssådd i flera stora odlingsländer.
Foto: Mostphotos

Novemberkontraktet för raps på Euronext råvarubörs ligger på en rekordnivå och handlas nu runt 600 euro ton (6,11 SEK/kg).

Grunden till det höga rapspriset är att EU, trots uppjusterade produktionsprognoser, i år igen har en relativt liten produktion av raps.

Under hösten har rapspriset stigit styrkt av skördeutsikterna i Kanada. Kanada som är världens största rapsproducent har justerat ned sin produktion till 12,78 miljoner ton. Det är 6,7 miljoner ton lägre än skörden 2020, och den lägsta produktionen sedan 2008.

Oförändrad konsumtion

Med ett rapspris som ligger cirka 60 procent högre än normalt borde förbrukningen av raps minska till förmån för andra alternativ. Rapsoljan kan ersättas av andra vegetabiliska oljor som till exempel sojaolja, solrosolja eller palmolja. Oljor som har lägre pris.

När en produkt som kan ersättas av andra liknande produkter stiger mer i pris än alternativen brukar marknaden se till att efterfrågan minskar och därmed bidra till sjunkande pris. Rapsolja visar sig dock motståndskraftig mot prispress från billigare alternativ.

Novemberkontraktet för raps på Euronext har klättrat upp till nya rekordnivåer under hösten. En stark efterfrågan i EU och ett begränsat utbud både i EU och på världsmarknaden ligger bakom de starka rapspriserna. Källa: Euronext/Matif

Industrin lyfter rapsen

En förklaring till rapsoljans starka pris är efterfrågemönstret i EU. 25 procent av rapsoljan går till livsmedelsproduktion och 75 procent går till industrin. Och industrianvändningen är framförallt till drivmedelsproduktion.

Livsmedelssidan av rapsolja har lättare att byta till alternativa oljor än industrisidan. Biodieseln i EU drar nytta av rapsoljans bättre egenskaper vid kyla jämfört med soja- och palmolja. Samtidigt som det arbetas aktivt inom EU för att minska importen av palm- och sojaolja från ohållbar produktion.

GMO-friheten stärker rapsmjölet

Priset på raps avgörs inte enbart av priset på rapsolja utan även den andra fraktionen, rapsmjölet, bär sin andel av intäkterna till rapsfröet. Och från att vara mer eller mindre en biprodukt har rapsmjölet stigit fram som en foderråvara med stark efterfrågan.

Orsaken till rapsmjölets popularitet är de höga priserna och bristande tillgången på GMO-fritt sojamjöl som Jordbruksaktuellt har skrivit om tidigare.

När Sverige var relativt ensamma om att nyttja GMO-fritt sojamjöl var premien låg, nu ligger dock på samma nivå som själva priset på sojamjölet. Det driver priset på rapsmjöl i EU som också är ett GMO-fritt proteinfoder.

En stark bidragande orsak till den ökade efterfrågan på GMO-fritt foder är den tyska mjölkproduktionen där nu över 50 procent av mjölken produceras med GMO-fritt foder.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 23 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste