Oförändrad ränta och fortsatt hög fart på sedelpressen

Riksbanken håller som väntat kvar en reporänta på noll procent samtidigt som man håller sedelpressarna igång för att köpa mer obligationer och därmed pressa ned marknadsräntor.

Reporäntan behålls oförändrad på noll procent. Foto: Mostphotos

Svensk ekonomi har återhämtat sig snabbt och inflationen väntas enligt Riksbanken tillfälligt bli högre än två procent det närmaste året innan den sjunker tillbaka igen. Statistik från SCB visar att den svenska inflationen gjort oväntat skutt uppåt och nått 2,4 procent, över både Riksbankens inflationsmål och SCB:s prognos.

Fortsatt stimulans

För att inflationen mer varaktigt ska ligga nära målet anser Riksbankens direktion att penningpolitiken ska vara fortsatt expansiv. Direktionen har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på noll procent och den väntas vara kvar på noll hela prognosperioden, vilket betyder fram till 2024.

Riksbanken fortsätter också att köpa värdepapper under fjärde kvartalet enligt tidigare beslut. Direktionens prognos är att innehavet av värdepapper kommer att vara ungefär oförändrat under 2022.

Penningspressens effekter

När Riksbanken säger att man fortsätter köpa värdepapper innebär det att man skapar/trycker nya pengar som Riksbanken köper obligationer för. Då ökas efterfrågan på obligationer vilket driver upp priset på dem och pressar ned räntan för de som finansierar sin verksamhet med obligationer.

Tidigare köpte Riksbanken bara statliga obligationer, från och med Covid-krisen har man också köpt fastighetsobligationer. Enligt Svenska Dagbladet äger Riksbanken nu statsobligationer för 372  miljarder kronor och fastighetsobligationer för 376 miljarder kronor. När man köper fastighetsobligationer pressar man ned finansieringskostnaden för fastigheter. Tillgångsslaget fastigheter gynnas därmed både av nollränta och press på marknadsräntorna.

En nackdel som uppstår med nollränta och obligationsköp är att man knuffar andra investerar att söka mer risk för att få avkastning. Vilket märks på flera marknader där investerare söker avkastning och är allt villigare att ta större risk för det.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 23 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste