Blomningstiderna har förändrats de senaste 200 åren

Genom att studera historiska böcker och floror från olika år har SLU-forskaren Alistair Auffret studerat hur klimatförändringarna kan ha påverkat blomningstiderna.

 

Blomningstiderna för en del arter kan ha påverkats av stigande temperaturer, det konstaterar forskaren Alistair Auffret från SLU, efter att ha studerat fakta ur historiska böcker.Foto: Mostphotos


Till sin forskning har Alistair Auffret letat upp elva olika floror från slutet av 1700-talet och fram till 2018 som inkluderar blomningstider. Med hjälp av dessa har han studerat blomningstider för 241 vanliga arter.

– Det visade sig att även med detta grova mått kan vi se att arter börjar blomma tidigare, slutar blomma senare och blommar över en längre period, säger han. I snitt visade flororna en förlängning i blomsäsongen med nästan fyra veckor över de 220 åren.

Bland de arter vars blomningsmönster har förändrats finns både blåklocka, hundkex och brudbröd.

Alistair konstaterar genom sin forskning att historiska källor kan hjälpa oss att förstå hur mänskligheten påverkar den biologiska mångfalden. Det är enligt SLU sedan länge känt att vårblomning och lövsprickning kommer allt tidigare och att stigande temperaturer kan påverka viktiga händelser i arternas liv så som när de blommar eller tappar sina löv, också kallat fenologi.

Enligt SLU har Alistair i sin studie tagit hänsyn till att de gamla flororna kan innehålla felkällor eller att det finns andra faktorer som kan påverka variationer i blomningstider för varje art. Men han vill fortsätta sitt arbete och fylla på med fler arter och även data för andra länder.

– Jag hoppas på att kunna se hur klimatförändringar har påverkat floran som helhet och över stora områden. Men det är också mycket värdefullt att folk fortsätter att delta i medborgarforskningsprojekt som naturens kalender. Det bidrar till en mycket mer detaljerade bild av hur fenologin förändras i tid och rum än vad historiska floror kan ge.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades lördag den 25 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste