Höga priser på gödsel och naturgas skakar Europa

Det råder full kalabalik på den europeiska marknaden där bristen på naturgas når allt mer kritiska nivåer, vilket gett svallvågor i många olika näringar. Höga gödselpriser är en av konsekvenserna som drabbar lantbruket. 

Höga priser på naturgas har enligt tidningen Agrarheute även lett till att priserna på handelsgödsel och andra kemiska produkter ökat kraftigt både på europeisk och global nivå. Foto: Björn Schubert

Den tyska lantbrukstidningen Agrarheute skriver om den allvarliga situationen för naturgasförsörjningen som driver stora delar av den syd- och mellaneuropeiska industrin.

Skyhöga nivåer

Låga buffertar och osäkerhet kring den framtida försörjningen har drivit upp gaspriserna till skyhöga nivåer, vilket enligt tidningen lett till en kraftig prisökning på handelsgödsel och andra kemiska produkter både på europeisk och global nivå. För vissa gödningsmedel ligger priserna högre nu än de gjorde under finanskrisen 2007/2008. En prisutveckling som enligt Agrarheute utlöser panik på marknaden, både hos tillverkare och lantbrukare som redan bär stora kostnader.

Men Agrarheute menar att detta bara är början av krisen, eftersom de europeiska gaspriserna fortsätter stiga efter att ryska Gazproms meddelat att de inte tänker höja överföringskapaciteten för naturgas via Ukraina under oktober. Beskedet kom vid en redan kritisk situation med en prisnivå som sänt chockvågor genom hela ledet, från gödseltillverkare till slakterier och livsmedelsindustri.

Minskar sin produktion

Efter att norska Yara meddelat att man minskar sin produktion med 40 procent ligger nu mycket hopp hos andra aktörer, där Egypten är en viktig leverantör för västra Europa. Där har priserna för urea överstigit 500 USD per ton för första gången sedan 2012. För att lindra den akuta situationen som den storskaliga nedläggningen av europeisk handelsgödselproduktion har lett till uppger Agrarheute att Yara nu planerar att ersätta produktionen genom import av billigare material från Karibien. Enligt Yaras vd Svein Tore Holsether har de rekordhöga gaspriserna skapat en flexibilitet i företagets system som tillåter detta.

Trots alla dystra rapporter finns det enligt Agrarheute också goda nyheter, som exempelvis beskedet från amerikanska CF Industries om att man omedelbart kommer återuppta ammoniaktillverkningen vid sin anläggning i brittiska Birmingham.

Global kostnadsexplosion

Samtidigt uppmanar den internationella energiagenturen IEA Ryssland att öka gasleveranserna till Europa i vad man kallar ett prisrally utan motstycke. Men de globala gaspriserna fortsätter stiga på grund av en stark efterfrågan från länder som Kina och till följd av låga lagernivåer i olika delar av världen.

Agrarheute beskriver situationen som en global kostnadsexplosion där allt, från enskilda produkter till tillverkning och transport har skenat i väg prismässigt. Tidningen spår en fortsatt mycket ansträngd situation som framför allt bör drabba energi, kemi- och gödningssektorn och där lantbrukare är bland de hårdast drabbade.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@ja.se


Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 27 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste