EU-ersättningarna minskar med 4 procent

Den sista vardagen innan oktober fastställs växelkursen för några av årets EU-ersättningar, däribland gårdsstöd, förgröningsstöd och nötkreaturstöd. Den svenska kronan har stärkts till sin högsta nivå på fyra år vilket kommer att minska EU-ersättningarna för svenska bönder .

Två år i rad har den svenska kronas växelkurs för EU-ersättningarna stärkts och brutit den tidigare trenden med en allt svagare krona.
Grafik: Malin Strandli

Växelkursen för utbetalningen av några av 2021 års jordbrukarstöd är nu fastställd av Jordbruksverket. Växelkursen baseras på den kurs som Europeiska centralbanken (ECB) fastställer vardagen närmast före den 1 oktober. Och den växelkursen är i år 1 euro = 10,1683 kronor.

Växelkursen för euro gäller för utbetalning av de här stöden 2021:

  • gårdsstödet
  • förgröningsstödet
  • nötkreatursstödet
  • stödet till unga jordbrukare.

För miljöersättningarna, ersättningarna för ekologisk produktion, djurvälfärdsersättningarna, kompensationsstödet och det nationella stödet är stödbeloppet bestämt i svenska kronor. De stöden berörs därför inte av växelkursen.

4 procent lägre

Årets växelkurs på 10,17 kronor/euro innebär att den är drygt 4 procent lägre än 2020 års växelkurs.

Under de senaste tio årens fastställande av växelkurs för EU-ersättningar har kronan varit som starkast 2012 då kursen ställdes till 8,45 kronor/euro, och som svagast 2019 då kursen ställdes till 10,70 kronor/euro.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 06 oktober 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Djupt oroande utveckling för svenskt jordbruk

Förra året var sannolikt det mest lönsamma för svenskt jordbruk sedan EU-inträdet. Detta år ser lönsamheten ut att bli sämre, men ändå historiskt sett god. Likväl är investeringsviljan inte minst i djurhållningen låg och vi går mot minskad produktion av gris, fågel och mjölk. Hesa Fredrik bör ljuda över stad och land. Den svenska naiviteten om mervärden för hela produktionsvolymen och bibehållen produktion trots nationella särregler och nationella merkostnader, måste få ett slut.

 

Kommentera