Driv, samverkan och engagemang gav pris

Louise Gårdenborg på Gårdsjö lantbruk har utsetts till Årets Östersjöbonde Sverige. Bland mycket annat prisas hon för sitt enorma driv och engagemang för hållbarhet och en bättre vattenmiljö, både lokalt och i stort.

 

Louise Gårdenborg är vinnare av Årets Östersjöbonde Sverige. Hon prisas bland annat för det samarbete som hon och hennes föräldrar Bengt och Elisabeth (saknas på bilden) byggt upp med Julmyra Horsecenter under lång tid. Genom att man på gården kan använda stallgödseln från Julmyra, minskas risken för näringsläckage på hästanläggningen och i närliggande Julmyrabäcken, och i stället kommer den till nytta i jordbruket. Foto: Carolina Wahlberg


Priset har delats ut sedan 2009 av Världsnaturfonden (WWF). Alla länder runt Östersjön utser först en nationell vinnare var, sedan i slutet av oktober kommer en regional vinnare att koras. Sveriges bidrag är 35-åriga Louise Gårdenborg som driver en ekologisk spannmålsgård i Heby kommun.

Louise är femte generationen på gården och hon är utbildad civilingenjör i arkitektur. För sju år sedan flyttade hon och familjen hem till föräldragården och 2019 genomfördes ett generationsskifte. I dag är det Louise som är ansvarig, men hennes föräldrar Bengt och Elisabeth Gårdenborg hjälper fortfarande till på gården. Kusinen Jakob Alexsson är också med och kör maskiner.

Två miljöer

Även om Louise i dag jobbar mest praktiskt har hon inte helt släppt det teoretiska och akademiska. Hon har fortfarande en timanställning som konsult, även om hon inte jobbat där på länge. Och hon uppskattar variationen av att jobba i båda miljöerna.

– Som civilingenjör i arkitektur har jag jobbat mycket med förändringsledning, samverkan, Lean och digitalisering. Och det känns som att alla de områdena är viktiga inom lantbruket också, säger Louise.
 

– Det är superkul att vårt hållbarhetsarbete uppmärksammas, det gör att man bli ännu mer motiverad till att fortsätta, säger Louise Gårdenbirg och menar att det är extra kul att de lyfter vikten av samverkan, som hon också tycker är essentiell.

Het hästgödsel

I början av september är det prisutdelning hemma på gården. Jenny Jewert, jordbruksexpert på WWF, berättar om bakgrunden till priset och varför de valt att ge det till just Louise.

– Med årets pris vill vi sätta fokus på en ganska hett omdiskuterad fråga och det är hästnäringens bidragande till övergödningen. Här har ni hittat en lösning på det lokalt. En lösning som vi vill synliggöra - samverkan mellan jordbruk och hästnäringen. I Sverige har vi cirka 350 000 hästar, och det är ungefär lika många som mjölkkorna. Det blir mycket stallgödsel, säger Jenny.

Gårdsjö lantbruk odlas ekologiskt men det finns inga egna djur, varpå man är i stort behov av stallgödsel och fosfor. Några kilometer från gården ligger Julmyra Horsecenter med 150-200 hästar som skapar mycket gödsel. Genom att ta emot den och använda den i växtodlingen hjälper Gårdsjö lantbruk dels hästföretaget att minska sina eventuella övergödningsproblem och att näringen läcker ut i vattendragen och får samtidigt bra näringsämnen till växtodlingen.

– Vi vill se mer av den typen av samverkan! Just samverkan har vi i juryn pratat om att du är en fena på, säger Jenny till Louise under prisutdelningen, och fortsätter:

– Vi tror att samverkan är en nyckelfaktor för att kunna bedriva framgångsrikt vattenmiljöarbete. Vattnet känner inga gränser, så vi måste samverka inom avrinningsområden, mellan sektorer och mellan fastighetsägare för att gemensamt se till att åtgärder hamnar på rätt plats.
 

På andra sidan vägen i närheten av Louise gård har hon i samverkan med den lokala vattenvårdsföreningen och markägarna Inger Lenvall och Yngve Melin på Tega Gård fått en våtmark på plats. 
– 2019 gjorde vi en landskapsanalys över avrinningsområdet, där vi tittade på ett lite större område än sjöarna för att identifiera platser som är lämpliga i landskapet för att göra åtgärder. Då hittade vi en plats på Tega gård och det gick snabbt och bra att genomföra projektet, säger Louise.

Motiverande pris

En annan anledning till priset är Louises aktiva arbete i den lokala vattenvårdsföreningen. Där har hon bland annat varit med som projektledare till en landskapsanalys för att identifiera var våtmarker och andra vattenmiljöåtgärder ska placeras i landskapet. Något som nyligen resulterade i en våtmark på en grannes mark, och som kommer flera till gagn.

– Det är jättekul att vårt hållbarhetsarbete uppmärksammas. Det bidrar verkligen till att man blir ännu mer motiverad att fortsätta. I ett jordbruksföretag är det otroligt många människor involverade och det är det som är anledningen till att man kan få en välfungerande verksamhet, och att vi tillsammans kan bidra till en hållbar livsmedelsproduktion. Inte minst mina föräldrar som har byggt upp gården från början och hela tiden utvecklat den. Det är verkligen superkul att komma in när gården är aktiv och under utveckling hela tiden. Då känns det ännu roligare att ta vid, säger Louise när hon tar emot priset.

På frågan vad hon är mest stolt över svarar Louise:

– Det som är roligast är hur gården drivs. Man ser hela tiden möjligheter till förändringar och förbättringar och är öppen för nya möjligheter. Man kan göra små ständiga förbättringar. Det behöver inte bara vara stora insatser eller åtgärder. Om bara varje enskild person gör någon åtgärd, så får det stor effekt om det är många som gör det.
 

På Julmyra Horsecenter jobbar man mycket med hållbarhet. På anläggningen finns det väldränerade hagar som mockas på rutin. Utanför hagarna finns det buffertzoner för att stoppa eventuellt näringsläckage. Särskilt viktigt vid hagarna som ligger ner mot bäcken. Det finns även flera fosfordammar anlagda på anläggningen.

6 000 kubik

Samarbetet med Julmyra Horsecenter har växt fram under de senaste tio åren. I samklang med att anläggningens verksamhet har växt har mer och mer gödsel kunnat gå till Louises gård. Julmyra har i sin tur också kunnat växa just på grund utav att de kunnat bli av med gödseln.

En bit in i skogen i utkanten av Julmyras anläggning ligger gödselplattan där hästgödseln lagras innan den är färdig att använda på åkern. På platsen kan de lagra ungefär 6 000 kubik.

– Man vill helst att gödseln ska ligga i tre år och brinna, nu har det här legat i ungefär två år, säger Louise, när vi står framför högen.

Gödseln samlas in i 22 kubiks containers som står utplacerade på hästanläggningen. Sedan hämtas de med lastbil och körs till gödselplattan. När gödseln är klar körs den ut på åker, där den läggs på hög och sedan kommer gödselspridaren.

– Vi tar en avgift för varje gång vi tömmer en container. Eller om det är många hästar tar vi betalt per häst. Så vi kan tömma när vi vill, säger Louises pappa Bengt.
 

– Louise är en lokal eldsjäl som brinner för de här frågorna. Hon har ett driv och hon är en person som säger ”Kom vi gör det här tillsammans. Vi kan göra en förändring”, säger Cassandra Telldahl Bjelkelöv, vattenrådgivare i Enköpings kommun och en av dem som suttit i juryn. 

Effektivare produkt

I ett aktuellt projekt har gården och Julmyra tittat på hur man skulle kunna få ut en ännu effektivare produkt genom att separera spånet från träcket i stallgödseln.

– Grunden till det var att vi var intresserade av att göra biogas, och spånet lämpar sig inte för biogas. Så då ville vi ha en produkt som bestod mer av träck eller organiskt material med halm. Men nu ser vi också att det här minskar volymerna som vi kör ut på åkern, säger Louise.

Om det blir biogas eller inte får framtiden utvisa. Först gäller det att få fram en produkt som lämpar sig. Sedan får de titta vidare på nästa steg. Enligt Louise skulle det då kunna vara intressant att även titta på andra råvaror inom kommunen som skulle kunna lämpa sig för ändamålet.

Idéer och tankar framåt råder det ingen brist på hos Louise.

– Det är kul om man kan ta vara på de näringsämnen som finns på ett vettigt sätt. Och fundera kring hur vi kan göra det ännu bättre? Kan vi kanske ta spånet som vi separerat och göra biokol av, spånar Louise.

 

Fakt: Gårdsjö Lantbruk

Ägare: Louise Gårdenborg med familj

Var: Heby kommun

Aktuellt: Årets Östersjöbonde Sverige

Areal:  Äger 30 hektar åker och 80 hektar skog. Arrenderar 120 hektar åker.

Produktion: Krav-certifierad spannmålsodling sedan 2003. Odlar framför allt spannmål, men också åkerbönor och ärtor som proteingrödor samt klöverfrö. Allt torkas på gården och pannan värms upp med flis.

Nytt på gården: Louise har köpt en liten produktionsanläggning för att göra malt, som hon hoppas få i gång nu under hösten. Hon ser det som ett kul förädlingssteg, ett sätt att komma närmare konsumenter och att få sälja mer kvalité i stället för bulk.

 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades lördag den 09 oktober 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste