”Eko är som en schweizisk armékniv”

Att kommunicera mervärden är av största vikt för att få tillbaka konsumenterna till ekohyllorna. Och att man genom ekologiskt får många mervärden i ett och samma märke, det var kontentan av ett webbinar om eko som bland annat Arla stod bakom. 

 

I början av september anordnade Arla tillsammans med SLU Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, Naturskyddsföreningen, Krav, Ekologiska lantbrukarna och Organic Sweden ett webbinar om värdet av ekologiskt.  Foto: Carolina Wahlberg


I år fyller Arlas ekomjölk 30 år. När den kom beskrevs den som framtidens mjölk, och i dag är Arla världens största tillverkare av ekologiska mejeriprodukter. För att fira anordnade Arla i början av september tillsammans med SLU Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, Naturskyddsföreningen, Krav, Ekologiska lantbrukarna och Organic Sweden ett webbinar om värdet av ekologiskt. 

En av deltagarna var Janne Hansson, mjölkbonde från Ljusdal och ordförande i Arlas ekokommitté. På frågan vad ekologiskt betytt för Arla svarar han: 

– Det har betytt väldigt mycket hela vägen på vår resa. I dag är vi världens största producent av ekologiska produkter inom mejeri­branschen. Det har bidragit till vårt hållbarhetstänk inom hela företaget. Det är en stark produkt som är på frammarsch. 

Han berättar att Arla satsar jättemycket på ekologiskt just nu, och att de under två års tid gjort ett grundarbete för att förbättra på alla plan både inom organisationen och ut mot konsument och kund. 

Janne driver själv ett konventionellt lantbruk.

– Arla är ett kooperativ där det både finns konventionella och ekologiska gårdar. Styrkan är att vi kan jobba tillsammans och hjälpa varandra framåt totalt sett. Vi kan bidra med olika förtjänster från båda sidorna, säger Janne. 
 

– Från Arlas och mejeriindustrins håll ser vi positivt på framtiden. Vi satsar otroligt mycket nu, bland annat på investeringen i Götene på 290 miljoner där vi ska producera 5 000 ton ost, säger Janne Hansson och menar att Arla på så vis ska ta bättre hand om den ekologiska mjölken än vad de gjort historiskt och förmedla mervärdena bättre.  Foto: Arla

Andra mervärden

Under pandemin har ekologiskt ökat i andra delar av världen, men i Sverige har efterfrågan minskat.

– Vi ska påminna oss om vi tittar tillbaka att utvecklingen gått i trappsteg. Och nu är vi på ett nytt trappsteg, men naturligtvis måste vi se hur vi kommer till nästa nivå, säger Anita Falkenhed, som är vd för Krav. 

Anledningar som hon radar upp är att det i Sverige på sista tiden har fokuserats på andra saker än eko som mervärde.

– Det har blivit ett ökat fokus på vegetariskt, vilket är bra utifrån klimatperspektivet. Vi har ett ökat fokus på svenskt och närproducerat, vilket är bra. För vi vill öka det svenska. Men vi vill också att det ska vara riktigt hållbart producerat, säger hon och fortsätter: 

– Men framför allt tror jag att vi tyvärr har landat i en enfråge-­kommunikation de sista åren, som gör att vi tappar helheten. Krav och ekologiskt står för helheten. Det är det som är bra med märkningar - att man som konsument inte behöver välja den ena hållbarhetsfrågan framför den andra. Utan här får du allt i ett. 

– Man måste titta på vad det är som gör att försäljningen minskar. Är det ett minskat intresse för hållbarhetsfrågor bland konsumenter eller är det att man inte hittar de produkter som man skulle vilja köpa i hyllan? Frågar sig Sofia Emilsson, verksamhetsledare för Ekologiska lantbrukarna, som bland annat önskar mer ekologisk chark. Foto: Helena Friis

Ekonomisk lönsamhet

På seminariet deltog även Sofia Emilsson som är verksamhetsledare för Ekologiska lantbrukarna. På frågan om vad som är viktigast för deras medlemmar svarade hon: 

– Den ekonomiska hållbarheten, lönsamheten på gårdsnivå och att kunna utveckla sin produktion, driva sitt företag och att få det att gå runt och få en skälig merbetalning för att det är ekologiskt.

Hon tycker att branschen ska våga stå upp för att eko är en kvalitetsprodukt och hitta nya grepp och marknadsnischer för att möta konsumenterna som är villiga att betala. 

–  I Danmark betalar en konsument 20 kronor litern för gräsbaserad mjölk. När hittar vi det i Sverige? Det behövs innovativ produktutveckling och lite mod här. Det skulle jag vilja se från förädlingsled, säger Sofia. 
 

CaptionAnita Falkenhed är vd på Krav och menar att nyckeln är att kommunicera fördelarna tydligare. Under september har kampanjerna Ekoseptember och Känn lugnet genomförts för att lyfta ekologiskt. 
– Jag hoppas att både konsumenter och företag antingen ska nyupptäckta eller återupptäcka fördelarna med ekologiskt och kravmärkt, och det får gärna vara svenskt, säger hon. Foto: Kolbjörn Örjavik

Uppmärksamma offentligt

Charlotte Bladh André är vd för branschorganisationen Organic Sweden och håller med om att man genom att välja eko får mycket på köpet.

– Eko är som en schweizisk armékniv - man får så många hållbarhetsvärden på en och samma gång; biologisk mångfald, rent vatten, levande jordar, god djurvälfärd och klimatfördelar. Det är något som vi jobbar mycket med att man ska uppmärksamma mer i det offentliga samtalet i Sverige, säger hon.

Sofia menar att det i dag dock är väldigt ambivalent kring ekologiskt på politisk nivå. 

– Eko är inget konstigt i dag. Men vissa politiker verkar fortfarande tro att det finns en jättestark motsättning eller att en ekoutveckling skulle motverka det svenska konventionella. Alla tendenser vi ser och all statistik visar ju det motsatta, säger Sofia.

Enligt henne finns det ett stort utbud av ekologiskt i Sverige i dag. 

– Det går att hitta ekologiskt och lokalproducerat. Någonstans behöver vi som bransch gemensamt i hela landet jobba för att sprida den kunskapen som finns om hur man kan jobba för dubbla mervärden lokalt och ekologiskt, säger Sofia.

 

Sverige är ett ekoland i världsklass som skulle kunna vara myckert stoltare över hur långt vi har kommit, och gå före och visa vägen ännu mer. Det menar Charlotte Bladh André som är vd för branschorganisationen Organic Sweden.
­Foto: Linda Broström

 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 11 oktober 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste