Ge din åsikt om framtidens gödselmedel

Nu lanserar Hushållningssällskapet och SLU en enkät riktad till svenska lantbrukare. Syftet är att samla in odlares önskemål och synpunkter på växtnäring från kretslopp inom djurhållning och humant avfall.

Nu har du möjligheten att komma med inspel om framtidens gödselmedel. Detta genom att svara på enkäten från Hushållningssällskapet och SLU. Foto: Emma Sonesson

Gödsel från lantbrukets djur är en viktig resurs inom växtodling, men skulle enligt SLU och Hushållningssällskapet kunna användas mer effektivt samtidigt som miljöprestandan skulle kunna öka. Speciellt inom områden med intensiv djurhållning, där växtnäring som exempelvis fosfor finns i överskott vilket ökar risken för läckage från marken.

Det motsatta problemet, med utarmning av markens bördighet, förekommer i områden med mestadels spannmålsodling, där det inte finns tillgång till organiska gödselmedel på grund av det enkelriktade flödet av växtnäring med foder till djurgårdar eller som mat till städerna.

Hushållningssällskapet och SLU menar att nya lösningar måste till för att få till ett kretslopp i större skala, som också skulle kunna minska beroendet av fossil energi och ändliga resurser. Man vill även titta på gödsel från oss människor, som bara i liten omfattning återförs till kretsloppet i dag.

Enligt aktörerna finns stor potential för utveckling, och man vill med hjälp av enkäten få svar på frågor så som: ”Hur ser marknaden ut?” och ”Hur stort är intresset bland Sveriges odlare?” samt ”Vilka former och egenskaper efterfrågas hos gödselmedel med organiskt ursprung?”

Dela med dig av dina tankar via enkäten som hittar du här: https://bit.ly/3ojLrKy

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 11 oktober 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste