Uppåt för antalet får

Enligt Jordbruksverkets årliga djurräkning har det inte skett någon större förändring i antalet djur på svenska jordbruksföretag mellan juni 2020 och juni 2021. Däremot ses en ökning för antalet får för första gången på ett flera år.

För första gången på flera år har antalet får ökat i Sverige. Det visar Jordbruksverkets årliga djurräkning. Foto: Isabella Odmark 

Får är det djurslag där man ser den största förändringen i antalet djur. Sedan år 2020 har antalet får ökat med 4,5 procent, vilket motsvarar drygt 20 000 djur, och ligger i dag på cirka 523 000 djur. Enligt Jordbruksverket var 2011 ett rekordår för antalet får, då det uppskattades finnas över 600 000 djur. Men då det skedde en stor minskning av antalet får mellan åren 2017 och 2020, så är man ännu inte tillbaka på dessa rekordnivåer. Enligt Jordbruksverket fanns knappt 8 500 jordbruksföretag med får i juni 2021.

Antalet djur i juni 2021. Källa: Jordbruksverket

Det totala antalet nötkreatur har inte förändrats under perioden, och ligger kvar på 1 453 000 djur. Däremot har antalet mjölkkor minskat något, medan antalet övriga kor ökat. Antalet kvigor, tjurar och stutar minskade under perioden med 0,8 procent. Medan antalet kalvar ökade med 0,7 procent. Man ser även en fortsatt minskning av antalet företag med nötkreatur.

När det gäller grisar har antalet minskat något, och låg i juni på 1 351 000 djur. Minskningen är cirka en procent sedan mätningen 2020 och beror enligt Jordbruksverket främst på att antalet slaktgrisar blivit färre. Tittar man däremot över en längre period, från år 2000, så har antalet grisar minskat med 30 procent.

Antalet höns var vid räkningstillfället färre än tidigare år, något som enligt Jordbruksverket antas bero på det stora utbrottet av fågelinfluensa under vintern och våren. Man skriver däremot att företagens normalvolym ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående år.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 15 oktober 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste