Arla vill dela ut mer av vinsten till sina ägare

Arla Foods representantskap har beslutat att sänka konsolideringstakten av mejerikoncernen. Istället väljer man att betala ut en större del av vinsten som efterlikvid.

Arlas styrelse har  föreslagit en ny konsolideringspolicy som avsätter en högre efterlikvid till

Jan Toft Nørgaard, Arlas styrelseordförande.
Foto: Arla Foods

ägarna, på 1,5 eurocent per kg mjölk i stället för det nuvarande beloppet 1,0 eurocent per kg mjölk, under förutsättning att företaget uppnår ett nettoresultat för helåret på lägst 2,8 procent av intäkterna.

Efterlikviden kommer också att betalas ut i två omgångar, baserat på halvårs- och helårsresultat.

Under de senaste fem åren har nettoresultatandelen legat på mellan 2,8-3,2 procent enligt Arlas årsredovisning.

– Jag är mycket glad över att representantskapet har godkänt styrelsens förslag baserat på råd och kommentarer från arbetsgruppen för konsolidering. Nu har vi etablerat en solid policy som kommer att skydda vårt företags flexibilitet inom finansiella frågor och investeringar under de kommande fem åren och skapa förutsägbarhet för våra ägare och ge dem stöd i de investeringsbeslut de kommer att ta i sina jordbruksföretag, säger Arla Foods ordförande Jan Toft Nørgaards.

Den nya konsolideringspolicyn kommer att gälla från och med nu fram till slutet av 2026 och kommer att ge vägledning till representantskapet vad gäller den resultatdisposition som beslutas i februari utifrån årsredovisningen.

Konsolidering och efterlikvid 

  • En garanterad efterlikvid på 1,5 eurocent/kg mjölk under förutsättning att helårets nettovinst är minst 2,8 procent av intäkterna
  • En konsolidering som sänks från 1,5 eurocent/kg mjölk till maximalt 1,0 eurocent/kg mjölk
  • Efterlikviden betalas ut två gånger om året, i september och i mars. Storleken på utbetalningen i september kommer att beslutas av styrelsen baserat på det finansiella halvårsresultatet och förväntningarna för helåret

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 27 oktober 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste