Ansträngt läge kan pressa upp livsmedelspriserna

Lantmännen summerar årets skörd och bekräftar att skörden som i år blev lägre än förväntat kommer leda till högre priser på livsmedel.

Den totala skörden för i år väntas landa på 5 miljoner ton, enligt Lantmännen. Vilket är sämre än genomsnittet de senaste fem åren, bortsett från 2018. Foto: Carolina Wahlberg

Trots att höstsådden enligt Lantmännen var rekordstor inför årets skörd, blev utfallet sämre än förväntat. Den totala skörden för i år väntas landa på 5 miljoner ton, enligt Lantmännen. Vilket är sämre än genomsnittet de senaste fem åren, bortsett från 2018. Liknande utfall syns även i andra länder. Mycket beroende på det kraftigt varierande vädret, som hade en negativ inverkan på utfallet. Det finns även stora regionala och lokala variationer, både sett till kvantitet och kvalitet.

– Läget är ansträngt sett till det kommande årets behov av spannmål i Sverige, vilket får konsekvenser för både den svenska livsmedelssektorn och för våra exportmöjligheter, konstaterar MIkael Jeppsson spannmålschef på Lanntmännen. Foto: Lantmännen.

– Skörden 2021 är storleksmässigt lägre än femårssnittet, det extrema torkåret 2018 undantaget. Läget är ansträngt sett till det kommande årets behov av spannmål i Sverige, vilket får konsekvenser för både den svenska livsmedelssektorn och för våra exportmöjligheter. Även globalt sett är skördarna mindre vilket leder till ökande spannmålspriser, säger Lantmännens spannmålschef Mikael Jeppsson i ett pressmeddelande.

Flera omvärldsfaktorer

Lantmännen betonar även att de förhöjda insatspriserna på exempelvis foder, el och drivmedel sätter press på både lantbruk och livsmedelsproduktionen.

– Utöver att vi hade en svagare skörd än väntat, ser vi prisökningar genom hela värdekedjan till följd av omvärldsfaktorer som försvårad logistik samt energi- och komponentbrist. Dessa omfattande förändringar kommer innebära att prishöjningar mot kund och konsument behöver bli verklighet under den närmaste tiden. Våra medlemmar pressas hårt av de branta prisuppgångarna på insatsvarorna, säger Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen.

–I det korta perspektivet är ett högre spannmålspris bästa sättet att kompensera för detta. Mer långsiktigt måste de ökade kostnaderna spridas genom hela livsmedelsvärdekedjan ända till butikshyllan för att vi ska kunna fortsätta säkra lantbruket och livsmedelsförsörjningen, tillägger Elisabeth Ringdahl, divisionschef för Lantmännen Lantbruk.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 19 november 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste