Avvaktande svensk spannmålsmarknad

Priserna på den svenska spannmålsmarknaden har svängt fram och tillbaka utan att göra några stora förändringar de senaste veckorna. Med rådande priser på insatsvaror ökar intresset för nästa skörds spannmålspriser.

Lantmännens indikativa noteringar visar utvecklingen för prisnivån på spannmål i Sverige under det senaste året. Grafik: Malin Strandli

Spannmålsmarknaden har den senaste tiden präglats av snabba prisrörelser, även om den ser relativt lugn ut i diagrammet. Ena dagens uppgång blir lika snabbt nästa dags nedgång. Det gör att det svenska prisdiagrammet signalerar en avvaktande trend.

Nästa års priser

Lantmännens indikativa noteringar för nästa års skörd noteras nu till 205 kr/100 kg för kvarnvete, 191 kr för fodervete, 196 kr för grynhavre och 214 kr för maltkorn med leverans i juli-oktober.

Jämfört med dagens spotnoteringar är det en nedjustering av vetepriserna med 14 procent, grynhavre sjunker 20 procent och maltkorn 22 procent.

Kött och mjölk oroar marknaden

Inom spannmålshandeln finns det en växande oro för att dagens prisnivåer på spannmål ska begränsa efterfrågan. Och då är det framförallt animalieproduktionen man tänker på. Lantbruksföretag med kött-, mjölk- och äggproduktion lyckas inte föra vidare kostnadsuppgången på spannmål till sina kunder eller slutkunder. Utan de ökade foderkostnadernas får istället bäras av bonden.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 22 november 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste