Rapsen på rekordnivå

Rapspriset har nått över 700 euro per ton. Den långvarigt höga prisnivån har nu börjat påverka användningen och marknadens prissättning av rapsen på börsen slår snabbt upp och ner.

En stark efterfrågan på raps och ett klart begränsat globalt utbud av raps har fått priserna att nå nya toppnivåer när köpare tillgodoser sina behov. Foto: Mostphotos

Närmaste termin för rapsfrö som handlas på Parisbörsen är nu med leverans i februari. De senaste dagarna har den terminen noteras till 715 euro/ton i handeln och haft stängningskurser på 710 och 707 euro/ton. På några få dagar steg rapspriset från 675 euro/ton till 715 euro. Så kraftiga prisrörelser som 40 euro eller 5 procent leder till vinsthemtagningar som pressar tillbaka priset.

Det finns viss osäkerhet hos handlare kring de höga nivåerna på rapspriset. De stora prisförändringarna ger en antydan om det samt att terminen med leverans i maj noteras till 680 euro/ton, 28 euro lägre än vad terminen med leverans i februari handlas till samtidigt.

Stöd för högt pris

EU behöver importera raps. Världens största exportör, Kanada, har haft en dålig skörd och exporten är mindre än normalt. Det är bakgrunden till dagens prisnivå.

Sett till balansen för raps i såväl Europa som världen finns det fortfarande goda argument för höga rapspriser, skriver Lantmännen i en marknadskommentar. Och konstaterar samtidigt att det finns stora konsumenter av rapsfrö som lägger om sin produktionen till sojabönor istället samt att det nu kommer in viss import från Australien.

Utvecklingen för närmaste rapstermin på råvarubörsen i Paris den senaste sexton åren. Årets prisuppgång på raps krossar tidigare rekord med råge. Även om vi har haft fördubblingar av rapspriset både 2007 och 2011. Källa: HGCA, Euronext

Stor skillnad för skörd 2022

Rapsterminen med leverans i augusti 2022 noteras nu till 589 euro/ton. Samtidigt noteras den sista rapsterminen för skörd 2021 och leverans i maj 2022 till 680 euro/ton. En skillnad på 91 euro mellan ny och gammal skörd. En skillnad som kommer att minska ju närmare vi kommer nästa års skörd, frågan är dock om priset på gammal skörd ska ner eller om det är skörden 2022 som ska gå upp.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 19 november 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste