”Kan inte begära det av konsumenten”

Arla använder uttrycket ”netto noll klimatavtryck” på sina eko-förpackningar. Konsumentverket valde då att stämma mejeriföretaget. Ida Nyström, är processråd på myndigheten. Hon förklarar vad som anses missvisande i det här fallet.

Arla anser att innebörden av uttrycket netto noll förklaras närmare både på förpackningarna såväl som på deras hemsida och att de följt den standard som finns idag. De välkomnar en prövning som kan ge tydligare praxis för vad som ska gälla för miljö- och hållbarhetskommunikation framöver. Foto: Arla

– Uttrycket netto noll klimatavtryck som Arla använder är ett alldeles för brett och omfattande påstående. Och vi menar att det är otydligt för konsumenter. Konsumenter kan tolka det som att produkten inte påverkar eller förändrar klimatet alls, och som att mjölkproduktionen inte leder till något utsläpp av växthusgaser. Men det är ju inte sant, säger Ida Nyström.

Inte rimligt att begära

Trots att Arla hade mer information på baksidan av sina förpackningar kring uttrycket "netto noll klimatavtryck samt mer information på sin hemsida, anser KO att det inte är tillräckligt i det här fallet. BIld: Arla

KO anser att konsumenten inte kan förstå att Arla har ägnat sig åt investeringar i klimatkompenserande åtgärder och köpt utsläppskrediter, utifrån påståendet på mjölkförpackningarnas framsida. Att Arla hänvisar till att de har en annan förklaring på baksidan av mjölkförpackningen eller sin hemsida spelar enligt KO ingen roll i det här fallet.

– När det handlar om ett påstående som finns på mjölk, alltså en vara man handlar varje dag. Då tycker vi att det inte är rimligt att begära av konsumenten att man ska ta fram en förpackning, vända på den och läsa på baksidan innan man beslutar att man ska köpa produkten eller inte. Utan vi tänker att här går konsumenten mer på det första intrycket, när det handlar om en så billig vardagsprodukt.

En annan sak som KO menar är missvisande marknadsföringen på Arlas eko-förpackningar är att de ämnar nå ”netto noll klimatavtryck” först efter hundra år.

– Man har ju baserat sina beräkningar på en hundra års prognos och det framgår ju inte av påståendet på förpackningen, där man kan få en känsla av att det redan gäller nu. Det är väsentlig information. Även om man skulle acceptera och utgå från det begreppet att de ska nå netto noll på hundra år så menar vi att de inte har bevisat att det kommer bli så. De här projekten som de investerar i är bara garanterade att hålla i 20–30 år. Efter det vet vi inte vad som händer och mycket kan hända på 70–100 år.

Ska göra det tydligt

Vad har konsumenten för skyldigheter att läsa på vad ett specifikt uttryck som exempelvis ”netto noll klimatavtryckt” i detta fall står för?

– Inga. När det gäller marknadsföring så är det upp till den som marknadsför som ska göra det tydligt. Konsumenten har inga skyldigheter i det sammanhanget, säger Ida och fortsätter:

– Hade det varit en dyrare sällanköpsprodukt så kanske det förutsätter att konsument ska läsa på om den lite noggrannare inför köp, då kanske det är en annan sak. Men i det här fallet menar vi att det kan man inte begära.

Arla håller inte med om beslutet från KO

Vad anser ni om anmälningen och att detta ärende tas till domstol?

– Det år såklart aldrig roligt att som företag genomgå en rättslig prövning. Men samtidigt är det viktigt att företag som bedriver ett ambitiöst hållbarhetsarbete också kan kommunicera kring det, och för att konsumenterna ska kunna göra medvetna val. Därför välkomnar vi en prövning som kan ge tydligare praxis för vad som ska gälla för miljö- och hållbarhetskommunikation framöver, skriver Victoria Olsson, hållbarhetschef på Arla Sverige, till Jordbruksaktuellt.

Arla skriver att de följt de standarder och riktlinjer som finns tillgängliga idag och anpassat kommunikationen utifrån tidigare återkoppling från KO. De skriver även att produkternas klimatutsläpp beräknas av externa experter och tredjepartgranskas och att utsläppen kompenseras i samarbete med en aktör med lång erfarenhet av klimatkompensation. De anser också att innebörden av uttrycket netto noll förklaras närmare både på förpackningarna såväl som på Arlas hemsida.

Vad hade ni kunnat göra annorlunda? Tar ni med er något av det hör framöver? 

–  Vårt fokus är först och främst att sänka våra produkters klimatpåverkan genom hela värdekedjan. Sedan kommer vi fortsatt att utvärdera olika sätt att lagra och binda kol. Hur våra insatser kommer att kommuniceras för den rättsliga prövningen utvisa. Vi ser fram emot att det blir tydligare vilka riktlinjer som gäller för hållbarhetskommunikation i framtiden.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 22 november 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste