Den biologiska mångfalden ska öka

Areal som gynnar biologisk mångfald ska öka till 2030. Det är HKScans mål för sina leverantörer. Därför inleder de nu ett samarbete med Svensk Sigill för att bättre kunna mäta den biologiska mångfalden på svenska gårdar.

HKScan och Svenskt Sigill inleder ett samarbete kring mätning av biologisk mångfald. Foto: Carolina Wahlberg 

HKScan vill att arealen som gynnar biologisk mångfald ska öka med fem procent till 2030. Räknat i snitt för samtliga HKScans leverantörer med 2019 som basår.

– Många verksamheter har inkluderat biologisk mångfald som indikator i sitt hållbarhetsarbete. Att kunna mäta utvecklingen är viktigt då biologisk mångfald är en del av FN:s globala hållbarhetsmål och de planetära gränserna. Vi behöver ett verktyg för att kunna följa upp att de åtgärder som vidtas verkligen har avsedd effekt och är därför glada att kunna presentera denna nya metod som vi har utvecklat tillsammans med Svenskt Sigill, säger Vera Söderberg, Research & CR Development Manager på HKScan, i ett pressmeddelande.

Åtgärder poängsätts

Så hur funkar det? Metoden bygger på att varje gård gör en genomgång av vilken omfattning man uppfyller respektive åtgärd som finns i den vetenskapligt baserade åtgärdslista som Svenskt Sigill tagit fram. I listan poängsätts åtgärderna efter vilken nytta de gör för den biologiska mångfalden, vilket gör det möjligt att mäta effekten.

Ett exempel på en åtgärd är hur många hektar naturbetesmark som gården har hand om. Poängen räknas samman och man får ett värde för den specifika gården.

Det ska vara enkelt för lantbrukarna att använda listan och den ska också inspirera till att göra fler insatser på gården.

Ringar på vattnet

Mätningar på gårdarna kommer att genomföras regelbundet för att utvärdera framsteg. HKScan skriver att de kommer att använda metoden för datainsamling och uppföljning av åtgärder inom ramarna för sin miljösatsning Gårdsinitiativet.

– Det känns väldigt kul att det arbete vi har gjort för certifieringarna inom Svenskt Sigill nu får ringar på vattnet. Vi vill ju givetvis att ännu fler lantbrukare gör insatser för att öka den biologiska mångfalden och kan rädda fler insekter, fåglar och vilt i våra odlingslandskap, säger Helena Allard, hållbarhetschef på Sigill Kvalitetssystem/Svenskt Sigill.

Digitala lösningar

HKScan hoppas att fler kommer att vilja använda Svenskt Sigills lista för att mäta biologisk mångfald för att den ska öka och för att få till en enlighet i branschen. En dialog har därför även inletts med Agronod, noden för datadelning och nya digitala lösningar i primärproduktionen.

– Det är viktigt med branschöverskridande metoder inom hållbarhet och biologisk mångfald. Vi tycker att det är ett strålande initiativ som HKScan tagit tillsammans med Svenskt Sigill och vi ser positivt till att bidra till en branschöverskridande lösning. Vi undersöker därför möjligheterna att tillgängliggöra denna lista i Agronod, säger Emilia Liljeström, vd på Agronod.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 25 november 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vikten av att fira det lilla

Krönika: Årets odlingssäsong är inte över än, och det finns en risk att det blir en lång och utdragen höst innan höstbruket kan anses vara klart. Det har varit ett utmanande år likt 2018, men vädret detta år kom i fel ordning i många delar av vårt avlånga land. Att dagarna varit svårplanerade är vi nog många som kan hålla med om. Att vi jobbar i en bransch där vi måste anpassa oss efter moder jord har varit extra tydligt det här året och kan av den anledningen leda en konstant känsla av motvind när man ständigt får kämpa. För att orka jobba vidare och få ihop detta år behöver vi få in glädjen i vår vardag. Genom att försöka lirka fram de små ljusglimtarna och försöka lyfta dem, kan vi få hjälp att orka kämpa i mål.

 

Kommentera