Det går att göra skillnad

Krönika: Häromdagen ringde Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, upp mig och undrade vilken fråga som jag anser är viktigast att LRF driver framöver. Jag svarade följande utan att tveka: Att jobba gentemot politiken för att få samma villkor som våra europeiska kollegor. 

 

För att specificera ett exempel på något som ger effekt här och nu så föreslog jag ett ökat skatteavdrag för lantbruksdiesel. Det är en fråga som väckts på allvar den senaste tiden när dieselpriset närmar sig 20 kronor litern/inklusive moms. Ett ökat skatteavdrag är ett exempel på något som går att genomföra omgående, då systemet redan är på plats på Skatteverket. Något slagkraftigt måste göras, annars kommer den svenska lantbruksnäringen slås ut i ännu snabbare takt än vad den redan gör, eftersom kostnader för energi och handelsgödsel även ökat markant. Varje dag slutar en svensk gård att producera livsmedel, det är därför bråttom att göra snabba åtgärder som förbättrar villkoren för inhemsk livsmedelsförsörjning.

Man kan därför hoppas att alla våra organisationer inom lantbruksnäringen stöttar manifestationen: “Dieselupproret - Ett enat lantbruk” som planeras den 29:e November i Stockholm. Ett mycket bra initiativ av några kollegor i branschen. (reds. anm. manifestationen har ställts in)

Dieselupproret är ett positivt exempel där man kan engagera sig. Vi kan alla påverka mycket mer än vad vi tror på olika sätt. En lantbrukare på Öland, Gotland, i Skåne eller Sörmland kan göra skillnad om man får chansen att nå fram till rätt målgrupp, eller för den delen till dem som har inflytande. Jag har pratat och skrivit med flertalet beslutsfattare och vet att en del av mina idéer förts vidare. En uppmaning till er alla som har bra idéer, det går att göra skillnad. Kontakta beslutsfattare direkt, eller skriv på forum som de läser. Det är ett effektivt och enkelt sätt att nå fram om man vill påverka. Det tar inte lång tid. 

Vidare finns det såklart frågor där man får verka förebyggande för att inte fel beslut skall fattas, vilket är minst lika viktigt. För mig och min hembygd så har nedläggningshotet mot den lokala skolan varit aktuellt att jobba med återigen. Den har varit i riskzonen många gånger, men vi är några stycken som på olika sätt påverkat politiskt så att skolan fått vara kvar efter varje nedläggningshot. Dels genom att påverka politiken eller helt enkelt genom att några valt att bli politiker själva och påverkar “inifrån”.  Visst kan det kännas som en hopplös uppförsbacke och att tala för döva öron, men det går att göra skillnad, mycket mer än vad man först kan tro. Vad gäller större frågor än en byskola, kan man ha den åsikten att det är för stort för att påverka, men så är det inte. Det svåra är sprida åsikten och få andra med sig. 

Inom lantbruket har vi därför mycket att vinna på att hålla ihop, konventionella och ekologiska lantbrukare. En enad lantbrukskår blir otroligt stark och kan göra mycket. Vi kommer fortsatt vara viktiga i en alltmer orolig omvärld. Om vi hjälper och stötta varandra i motgångar, så kan vi effektivare jobba gemensamt mot målet att hela näringen når den status och lönsamhet som den förtjänar. 

Inget tyder på att livsmedelsproduktionen i världen skulle vara mindre viktig i framtiden, tvärtom. De kraftiga prissvängningarna vittnar om att världslagren av till exempel spannmål eller mjölk snabbt kan gå från över- till underskott. 

Därför hade det varit mycket mer uppmuntrande att läsa att lantbruksföretagarna i Sverige blir fler i stället för färre. Visst är det något som vi borde sätta som långsiktigt mål?

Rikard Hagman

 

Artikeln publicerades fredag den 26 november 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste