Stor höstsådd areal trots blöt höst

Regn ställde till det för många lantbrukare under hösten. Men detta märks inte av när Jordbruksverket presenterar sin statistik för årets höstsådda areal, som både tangerar förra årets rekordstora areal och är större än genomsnittet de senaste fem åren.

En relativ stor höstsådd areal under 2021 visar Jordbruksverkets statistik, trots att regn gjorde att många lantbrukare fick ställa in höstsådden då fälten inte var farbara. Dock finns farhågor om att delar kan behöva köras upp i vår, då en del grödor stått under vatten efter ihållande regn. Lantbrukare har även rapporterat att de inte kunnat höstså vete och oljeväxter på grund av att vildsvin, älgar, hjortar och gäss förstör grödorna. Foto: Katarina Cumselius

Enligt Jordbruksverket såddes totalt 605 400 hektar under hösten, vilket är sex procent större än genomsnittet för de senaste fem åren. Däremot visar statistiken från Jordbruksverket att det skiljer sig åt i landet. Exempelvis i Skåne minskade årets höstsådd med 13 procent vilket motsvarar 17 100 hektar jämfört med 2020.

Av den totala höstsådda arealen står höstvete för 70 procent, och en total areal på 421 500 hektar. Detta är åtta procent mindre än förra året, men 5 respektive 15 procent större än genomsnittet för de senaste fem respektive tio åren.

Vad gäller råg så minskade arealen för tredje året i rad. Totalt såddes 21 000 hektar denna höst, vilket är 22 procent mindre än förra året och 23 procent mindre än femårsgenomsnittet. Både höstkorn och höstrågvete såddes i ungefär samma utsträckning som under 2020, på 22 700 respektive 27 100 hektar.

När det kommer till höstraps var årets areal elva procent större än förra året och 14 procent större än femårsgenomsnittet, och totalt beräknas sådden till 111 900 hektar. Vilket nästan är i storlek med rekordnivån från 2016. Höstsådden av höstrybs har beräknats till 1 200 hektar.

Den höstsådda arealen som odlas ekologiskt beräknas enligt Jordbruksverket vara totalt 52 600 hektar. Detta är i nivå med förra året, men 18 procent mer än femårsgenomsnittet. Av totalen stod höstvete för 31 900 hektar. Den ekologiska höstrapsen slår nya rekord, såddes under hösten på 11 000 hektar. Detta är en ökning med 39 procent från förra året.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 30 november 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste