Projekt ska öka säkerheten i branschen

”Samlad kraft för ett säkert och attraktivt lantbruk” är ett nytt två-årigt projekt som ska öka intresset för arbetsmiljö och säkerhetstänket i branschen. Tanken är också att det ska bidra till att locka fler unga in i de gröna näringarna. 

 

Målet med projektet är att jobba med att förändra attityder kring risktänk. Och att lyfta arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna så att de blir en del av det vardagliga arbetet.Foto: Carolina  wahlberg


Projekt har fått pengar av landsbygdsprogrammet för att kunna drivas i två år, till början av 2024.

– Målet är att öka intresset för arbetsmiljöfrågor. Att förmedla information och verktyg på ett sätt som tilltalar mottagaren. Och inspirera till aktiva handlingar som bidrar till förebyggande arbetsmiljö i lantbruks- och renskötselnäringen, säger Håkan Johansson på LRF som är ansvarig för projektet och utvecklar:

– Det handlar om att tänka till innan olyckan har hänt. För då är det för sent. Det är alldeles självklart för dem som har råkat ut för en olycka. Men innan man har gjort det kan det vara svårt att ta det till sig. Det är det vi nu ska jobba med.

Projektet kommer att jobba mycket med materialet ”Är du säker” som Prevent har tagit fram. 

– Det är ett jättefint material som på ett pedagogiskt och lättsamt sätt lyfter arbetsmiljöfrågorna i lantbruket och motiverar till systematiskt arbetsmiljöarbete.

Under veckan 14, före påsk, vårbruk och innan betessläpp kommer man att anordna en arbetsmiljövecka då man ska sprida publicitet och information. Det är också precis innan eleverna på naturbruksgymnasierna ska ut på praktik. Vilket enligt projektledare Håkan Johansson är extra lämpligt. Då de kan ta med sig sin kunskap ut på praktik­gårdarna. Foto: Anna Iwarsson

Nå ungdomarna

Projektet skapades av Lantbrukets arbetsmiljökommitté, LAMK. LRF är projektägare, och i projektet deltar även RISE, SLU med professor Peter Lundqvist i spetsen, Gröna Arbetsgivare, Kommunalarbetarförbundet, Maskinleverantörerna, DeLaval International, Växa Sverige och Naturbruksskolornas förening. 

Enligt Håkan är samarbetet med Naturbruksskolornas förening extra kul och viktigt. 

– Det är en jätteviktig ingång så att vi kan nå ungdomarna. Vi vill att det ska bli en naturlig del av arbetet och vardagen att tänka på säkerhet och arbetsmiljö. Alltifrån att ha ändamålsenliga skor och kläder, till att tänka efter vad riskmomenten är när man hanterar djur eller maskiner. 

Projektet kommer att bestå av ett antal informationsträffar ute på gårdar och naturbruksskolor. 

– Under höstlovet hade naturbrukslärarna studiedag och då hade vi en tre timmars lång genomgång med ett 50-tal lärare och handledare från hela landet. De är jättepå och vill ha stöttning i det här arbetet. De här frågorna ingår ju redan i utbildningen, men deltagarna såg genomgången som ett tillfälle att utbyta erfarenheter och önska lite från projektet, säger Håkan och fortsätter:

– Sedan kommer vi att ha webbinarier med ”Är du säker” materialet som bas. Och där kommer vi ha ett redan nu före jul tillsammans med LRF Ungdomarna i hela landet. 

Det kommer även att bli åtta fördjupande webbinarier med olika teman. Exakt vilka teman man kommer att fördjupa sig i är ännu inte spikat. Det kommer att formas under projektets gång, när man märker av intresse och var det kan tänkas finnas kunskapsbehov. 

På vilket sätt ska projektet hjälpa till att locka unga att jobba i branschen?

– Det handlar bland annat om de tidiga insatserna på naturbruksgymnasierna. Vi vill visa att det här är en bransch där man jobbar för att ingen ska skada sig eller dö på arbetet. 

– Statistik från jordbruksbranschen visar att arbetet är olycksdrabbat. Det är mycket maskiner med rörliga delar och stora krafter. Och det är djur som inte alltid gör som man säger åt dem även om man talar högt. Det är även en pressad situation och arbetsmiljö eftersom man måste jobba med vädrets makter.

Därför är det av största vikt att tidigt lära ungdomar att arbetsmiljö och säkerhet är viktiga frågor, menar Håkan.

– Så att de få med sig säkerhetstänket som något viktigt, roligt och meningsfullt, inte en tråkig checklista och en massa paragrafer man går igenom när det regnar och sedan låter det vara. Utan det ska vara en del i det dagliga arbetet. 

Investeringar lönar sig

Håkan menar att det finns ett intresse för projektet och att jobba med de här frågorna. Han berättar att LRF gjorde en undersökning om attityder i våras. Undersökningen bekräftade bland annat att investeringar i säkerhet lönar sig och att stress kan vara en orsak till olyckor. 

– ”Att det ingår i yrket att utsätta sig för risker”, är en attityd som också kom fram i undersökningen. Det är bra att man är medveten. Men det är inte bra att man ser det som ett normalläge. Så det är något som man kan behöva diskutera, säger Håkan. 

Han hoppas att regeringens nya uppdrag till Jordbruksverket om ett ökat fokus på arbetsmiljö och säkerhet (läs mer på sidan 23) kommer att påverka deras projekt till det positiva.

– Jag hoppas att uppdraget kommer visa att det behöver arbetas mer med det här frågorna, så att vi kan få förstärkta resurser förbi detta projekt och in i nästa landsbygdsprogram.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades lördag den 04 december 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste