”Växthusodling och vattenbruk är sektorer som måste växa”

Industriell symbios, är det koncept som ligger till grund för den stora produktionsanläggningen för tomater och jätteräkor som bolaget WA3RM planerar att anlägga intill pappersbruket i Frövi i Lindesbergs kommun.

 

Local Harvest är namnet på det nederländska företag som valt att starta tomatodling i Sverige och på så sätt hamna närmare kunderna.        Foto: Regenergy Frövi


Projektet som fått namnet Regenergy Frövi presenterades under en presskonferens i Lindesberg, i slutet av oktober. Det bygger på ett samarbete mellan WA3RM, som utvecklat konceptet, BillerudKorsnäs, som levererar spillvärmen som ska användas i den stora växthusanläggningen, och Local Harvest, det nederländska företag som valt att satsa på tomatodling i Sverige och i samband med projektet ska börja verka under ett svenskt AB. Man planerar även för en odling av jätteräkor som ska skötas av ett bolag som heter Aegir Aquaculture AB, ett nybildat svenskt bolag med Danska ägare.

Syftet är att skapa en hållbar lösning, bland annat genom att återvinna värmen från pappersbruket till odlingen, men också att kunna slopa transporter och import genom att producera mat i stor skala här i Sverige.

– Det innovativa i det här fallet, är att vi jobbar med betydligt lägre temperatur på vattnet. I vårt system ligger temperaturen på omkring 45 grader. Vi har då använt en annan typ av avancerad teknologi inuti de enheter som ska använda värmen. Och det är ett framsteg eftersom det gör det möjligt att använda andra typer av energikällor än normalt, säger Fredrik Indebetou, en av grundarna till företaget WA3RM.

Metoden som man använder är enligt Fredrik både hållbar genom sättet man valt att ta vara på både energi, värme och vatten, men också kostnadseffektiv eftersom energi och vatten vanligtvis är en stor del av driftskostnaden i den här typen av odlingar. En kostnad som nu blir lägre genom samarbetet med pappersbruket. Fredrik menar att det i vanliga fall är dyrt att producera exempelvis jätteräkor och tomater på våra breddgrader, men att deras metod ger helt andra förutsättningar.

– Det finns andra projekt med växtodling och fisk i slutna system, men det som utmärker oss är att ingen annan jobbar i industriell skala och det är det som gör det konkurrenskraftigt och att projektet har en kommersiell grund. Det är då, när man gör detta i stor skala som man verkligen kan få en climate impact.

Varför har ni valt att jobba med detta?

– Jordens befolkning växer och vi kan inte bara kapitalisera inom befintliga gränser utan vi måste utveckla produktionskapaciteten om vi ska möta efterfrågan. Vi vill bidra och skapa något som verkligen är transparent och hållbart. Det är jätteviktig, säger Fredrik.

Fredrik och de andra på företaget WA3RM arbetade tidigare på European Spallation Source, ESS, som är en forskningsanläggning i Lund där de hade som uppgift att göra själva anläggningen hållbar, med 100 procent återvinning. Där började man arbeta med samma typ av lösning kring affärssystem, finansiering och hållbarhet som man nu använder sig av i Frövi-projektet.

Fredrik Indebetou från WA3RM förklarar hur man beräknar lönsamheten i projektet.
– Vi skapar betydande driftsfördelar genom att jobba med restströmmar och finansiering som är strukturerat för långa avskrivningstider. Regenerativ affärsutveckling innebär att man tar en ström som betecknas som utan värde och omvandlar den till en ström med värde. Det är i denna process som fördelar skapas och genom att arbeta cirkulärt.

Gynnsamt för operatören

Enligt Fredrik finns det flera aspekter med deras lösning som också gör det attraktivt för odlingsföretaget, eller operatörer som de kallas i detta fall, att vara en del av symbiosen. Local Harvest har själva varit med och designat växthuset efter sina behov, men behöver själva inte stå för någon finansiering.

 – Vi har lastat av hela den finansiella risken från operatören genom att vi själva står för hela finansieringen under designfasen. Det kan vara rätt svårt även för stora aktörer inom livsmedelssektorn att gå in med egen finansiering och det tar lång tid. Det är en av nycklarna som vi har adresserat och sagt att då tar vi bort det från deras beslutsbord och det har visat sig vara ganska intressant för exempelvis Local Harvest. De slipper kostnaden för att bygga sin egen anläggning. Det räcker ganska långt. Sen att vi har lyckats lösa el, värme och koldioxidförsörjning på ett ganska smart sätt, det gör ju det hela ännu bättre.

Det nederländska företaget Local Harvest levererar redan tomater till Sverige, men kommer flytta en del av företaget till anläggningen i Frövi för att komma närmare konsumenterna och korta transporterna.
 

Pappersbruket Billerud/Korsnäs i Frövi kommer leverera spillvärmen som ska användas i den stora växthusanläggningen.Foto: Billerud/Korsnäs

”Alla måste ha en vinning på det”

WA3RM har ungefär rollen som spindeln i nätet som tagit på sig att plocka in alla delar som behövs och i som ska få alla delar att fungera ihop. Att de själva står för alla kostnader under designfasen är något som gör att bolaget själva tar på sig en risk som integratör. Ett tillvägagångssätt som Fredrik tror starkt på.

– Jag tror att om vi ska skapa en transformation till hållbar produktion så måste det oavsett vad vi gör vila på en helt kommersiell grund. Det måste vara så att parterna som går in i det här har en vinning på det. Annars kommer utvecklingen att gå för långsamt och det blir inte bra i längden.

Enligt Fredrik har man flera liknande projekt i gång, men i olika faser och det är mycket som ska klaffa för att man ska kunna ta det hela vägen. Innan Findus lade ner sin verksamhet i Bjuv planerade man till exempel för en anläggning i anslutning till deras.

– Det är den utmaningen vi har. Vi måste hantera många parter. Men vi har ju tagit bort många av de osäkerhetsfaktorer som kan finnas genom att vi behärskar hela spektrumet, säger Fredrik, som ser en stor potential för både växthusodling och vattenbruk framöver.

– Det är en sektor som måste växa. Nyckeln i det här ligger i att dels förstå industrin, dels förstå energisystem och juridiken som finns kring affärsavtal och finansiering. Men även att ha en viss inblick i hur olika råvaror och mat produceras.

 

Regenergy Frövi

I början av 2022 planerar man för att dra i gång markarbetet inför att byggnationen ska dra i gång. Om allt går enligt plan kommer även odlingen av jätteräkor börja byggas senare samma år. På sikt finns även planer på att återvinna koldioxiden från anläggningen. 

Läge: Lindesbergs kommun

Storlek på växthus: 20 hektar

Storlek på fiskodling: 4 000 ton

Årlig produktion av grönsaker: 15 000 ton

Återvunnen energi: 50GWh per år

Total återvinning och reduktion av koldioxid: 19 915 ton per år

Antal nya heltidsjobb: 220

Total investering och årlig tillväxt: 754 / 267 M SEK

Källa: Regenergy Frövi

 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 06 december 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Mjölkbonde - att vara eller att inte vara

DEBATT. Det har varit ett kaosartat år där marknaden i stort sett har kraschat. Pandemi, krig och inflation. Priserna på foder, gödning och diesel har varierat från dag till dag - ibland från timme till timme. Jag har kritiserat systemet. Politiken. Forskningen. Och även lantbrukarna. Jag har många gånger frågat mig själv om avvecklingen av vår svenska bondekår faktiskt är den utveckling lantbruket så länge har väntat på. 

Kommentera