Dispens för växtskyddsmedel i kamp mot granbarkborren

Kemikalieinspektionen ger nu återigen dispens för växtskyddsmedel för att bidra i bekämpningen av granbarkborre. Undantaget gäller två medel som används i barkborrefällor.

Keimkalieinspektionen ger dispens för två växtskyddsmedel som används i barkborrefällor. Mydigheten gör också bedömningen att fällor är minst lika viktig i kampen mot barkborrar som sök- och plockmetoden. Foto: Gyllebo Plantskydd

Den senaste inventeringen av barkborreskador i Sverige visar på en fortsatt rekordhög nivå med skador i mångmiljardklassen. Barkborrefällor ses av många som en del i svärmningsövervakningen och bekämpningen och sedan 2019 har kemikalieinspektionen beviljat dispenser för medel som används i dessa fällor.

Intensivare bekämpning

– Eftersom problemen har uppstått på grund av att vi har fått ett varmare klimat så bedömer vi att intensiv bekämpning kommer att behövas i flera år framöver. Därför kommer vi nu också att inleda en dialog med branschen för att diskutera möjligheterna och förutsättningarna för ett vanligt godkännandeförfarande i stället för att använda upprepade dispenser, säger Agneta Westerberg, avdelningschef på Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

De medel som Kemikalieinspektionen nu godkänt innehåller syntetiska parningsferomoner vars syfte är att locka till sig barkborrar. Lockämnena placeras i mekaniska fällor som gör att barkborrarna flyger in och fastnar i fällorna. Bekämpning av granbarkborre med feromon i kombination med fällor behöver enligt Kemikalieinspektionen göras under flera år för att uppnå avsedd effekt.

Fällor behövs

I behandlingen av dispensen har Kemikalieinspektionen gjort bedömningen att det inte finns andra rimliga sätt att hantera problemet på. Andra bekämpningsmetoder som redan används, som sökning och plockning och fångstvirke, kan vara alternativ enskilt eller i kombination. Men Kemikalieinspektionen anser att det inte är praktiskt genomförbart att enbart använda de åtgärderna när utbredningen av granbarkborrar nu är så stor.

Medel som beviljats nöddispens

Typo-Lab A10: dispensen gäller från 15 april 2022 till 13 augusti 2022

Phero-X-Lure IT: dispensen gäller från 1 april 2022 till 29 juli 2022

Källa: Kemikalieinspektionen

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 06 december 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste