Mindre mängd ogräs med hjälp av fröätare

Enligt ny forskning vid SLU kan fröätare, som smågnagare och jordlöpare, vara till stor nytta för att minska förekomsten av ogräs. Man ser fröätarna som ett viktigt komplement till övriga bekämpningsmetoder, och menar att det är viktigt att se till att de trivs i jordbrukslandskapet.

Jordlöpare och andra fröätare som exempelvis smågnagare kan minska förekomsten av ogräs. Det visar en ny studie från SLU. Foto: SLU

– Nyttan av ekosystemtjänster som pollinering och naturliga fiender till skadeinsekter är väl känd men fröätarna har inte fått lika mycket uppmärksamhet. Vi visar att de har stor potential som ogräsbekämpare, säger Eirini Lamprini Daouti, forskare på SLU, i ett pressmeddelande.

Fokus på renkavle

I studien valde forskarna att fokusera på renkavle, och man har använt data från fältstudier i skånska höstvetefält. Med hjälp av en livscykelanalys för renkalve fann man att minst 78 procent av fröna måste ätas upp för att det ska påverka så pass mycket så att populationen minskar kommande år.

Plattor med frön på sattes ut i fälten för att ta reda på hur många frön fröätarna åt upp. För att ta reda på om det var jordlöpare eller smågnagare som hade störst betydelse sattes burar upp över vissa plattor. Foto: SLU

– Vi valde att titta på renkavle eftersom det är ett vanligt och besvärligt ogräs som orsakar betydande skördeförluster i Europa, säger Alexander Menegat, forskare på SLU.

Man ville även ta redan på vilka fröätare som hade störst påverkan.

– För att ta reda på hur mycket fröätarna åt satte vi ut plattor med frön på. Vi undersökte också

vilka fröätare som hade störst betydelse genom att utesluta smågnagarna från vissa fröplattor med hjälp av nätburar, säger Eirini.

Man kom fram till att hela 89 procent av fröna åts upp under julimånad. Man fann även att smågnagarna var de viktigaste fröätarna på högsommaren, och att jordlöparna tog över ungefär i samband med skörden.

Viktigt komplement

Enligt SLU är fröätarna ett viktigt komplement till såväl kemiska som mekaniska metoder för att bekämpa ogräs. Man menar även att de blir än mer viktiga i takt med att växtskyddsmedel fasas ut och man ser en ökad förekomst av resistens mot olika medel.

Enligt SLU är det därför viktigt att se till att fröätarna trivs i jordbrukslandskapet och man menar att forskare, lantbrukare och beslutsfattare behöver samarbeta för att utvärdera åtgärder som kan öka antalet och mångfalden av fröätare i landskapet. Det kan enligt universitetet handla om exempelvis att odla fler grödor i växtföljden eller minska störningar som jordbearbetning för att öka variationen i odlingslandskapet.

– Den här studien visar att fröätarna är viktiga i dagens intensiva jordbruk och de får ännu större betydelse i ett jordbruk som är mer anpassat till ekologiska principer, säger Alexander Menegat.

Studien ingår i Eirini Daoutis avhandling som hon försvarade 29 oktober 2021. I avhandlingen har hon har också sett att:

Jordlöpare är viktiga för att minska frön i fröbanken av flera olika ogräsarter. Det tyder på att fröätare kan minska hela ogrässamhällen.

Fröätarnas potential som ogräsbekämpare ökade med tillgången på frön, men minskade med mängden bytesdjur som bladlöss, spindlar och hoppstjärtar.

Ekosystemtjänsten fröpredation var mer stabil desto fler arter som livnärde sig på frön av samma ogräsart.

Källa: SLU

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 05 januari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste