“De här resultaten är heta för oss, men även för svenskt lantbruk”

Att sikta på ett pH-värde i jorden på upp till pH 7,2 skulle kunna medföra ökade veteskördar. Detta enligt en ny studie som utförts av ­företaget Omya. 

 

I försök har företaget Omya jämfört tillväxten hos veteplantor i hydroponisk odling vid pH 6,2 och pH 7,2. Resultaten visade att ett pH över sju var gynnsamt för plantornas tillväxt. Foto: Omya

Försöket, där man studerat pH-värdets effekt på vete i hydroponisk odling, har pågått under hösten på Omyas forskningscentrum i Schweiz. Mats Rydberg, försäljningschef Norden på Omya, berättar att forskarna jämfört plantors tillväxt i två behållare med olika pH-värden och därefter jämfört rotmassan. 

– Det är bara pH-värdet som varit skillnaden, i övrigt har miljön varit exakt samma, säger Mats.

Det hela började med att man gjorde försöken med raps, där det i den ena behållaren med näringslösning var pH 5,5 och i den andra pH 6,5. I behållarna placerades två veckor gamla rapsplantor, som sedan fick växa under ytterligare två veckor. Därefter analyserades rotmassan för att se vilken påverkan pH-värdet hade. 

– Resultatet visade att det var 49 procent mer rotmassa vid pH 6,5, berättar Mats. 

Mats Rydberg, försäljningschef för Norden på Omya, berättar om försöken där man analyserat hur pH-värdet påverkar veteplantans tillväxt. Foto: Omya

Även med vete

Han berättar att han därefter fick önskemål från en svensk rådgivare om att samma försök skulle göras med vete, vilket de gjorde. Försöken gick till på samma sätt och även veteplantor placerades i två olika behållare med näringslösning. Här valde man däremot att ha pH 6,2 i den ena och pH 7,2 i den andra. 

– Enligt en studie av Holger Kirschmann på SLU från 2020 så ökade veteskörden upp till ett pH på 7,2–7,5, för att därefter minska. För mycket av det goda kan vara underbart men inte i detta fall, för då går skörden ner, säger Mats och fortsätter: 

– Vi jämförde det med pH 6,2, vilket är inom gränsen för vad en svensk lantbrukare är ganska nöjd med i dag. Jordbruksverkets rekommendationer säger pH 6,5 i leriga jordar. 

Precis som med rapsen fick veteplantorna växa i behållarna i två veckor, och dag 15 jämfördes rotmassan. 

– Här var det inte lika dramatiska effekter, men det var åtta procent mer rotmassa vid pH 7,2.

Man valde även att torka plantorna och jämföra biomassan. 

– Här blev det ännu mer spännande. När plantan var torkad fick vi fram att rötternas biomassa var 24 procent mer vid pH 7,2, än vid pH 6,2. Och för den delen av plantan som hittas ovan jord fann vi en ökning på 14 procent. Så vi kan konstatera att plantan växer bättre vid pH 7,2, än vid pH 6,2, säger Mats.

Omya kommer nu göra om försöket, och då låta veteplantorna växa tre veckor i näringslösningen. 

– De här resultaten, även om de ännu inte är vetenskapligt verifierade, är heta för oss på Omya. Men även för svenskt jordbruk. Vi ser att det här kan skapa potential för ökade skördar i framtiden, avslutar Mats.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 10 januari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste