Svenska Ägg: Prishöjning behövs

Leif Denneberg, styrelseordförande för branschorganisationen Svenska Ägg vittnar om att branschen liksom många andra inom livsmedelssektorn lider av stora produktionskostnader. Vägen framåt är en prishöjning på ägg.

– Äggpriset behöver höjas på grund av kraftigt ökade produktionskostnader som drabbar den svenska äggbranschen, säger Leif Denneberg, styrelseordförande i branschorganisationen Svenska Ägg. Foto: Svenska Ägg

– Kostnaderna för att producera mat har skjutit i höjden den senaste tiden. Äggbranschen har, precis som andra livsmedelsproducenter, drabbats av stora kostnadsökningar för foder, bränsle och energi, vilket slår hårt mot redan små marginaler. Det krävs ett högre pris på det svenska kontrollerade och certifierade ägget för att äggbönderna ska få täckning för de ökade kostnaderna, säger Leif Denneberg, i ett pressmeddelande.

Förståelse för prishöjning

Han säger att han är övertygad om att konsumenterna kommer att ha förståelse för om priset på ägg höjs. Då det syftar till att främja en hållbar och konkurrenskraftig svensk produktion som har många mervärden.

Hota självförsörjningsgraden

Svenska Ägg skriver att om inget görs finns det risk att de ökade kostnaderna slår ut de mindre företagen, och att en minskad äggproduktion på sikt kan hota den höga självförsörjningsgraden. De nämner det stora utbrottet av fågelinfluensa 2021, som ett exempel på sårbarheten som finns i kedjan.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 11 januari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste