Sex miljarder går till elpriskompensation

2 000 kronor per månad till hushåll som drabbats av höga elpriser under vintern. Det föreslog regeringen i dag under en presskonferens ledd av finansminister Mikael Damberg (S).

Finansminister Mikael Damberg (S) kallade situationen med de höga elpriserna exceptionell. Foto: Kristian Pohl

I dag presenterade regeringen ett stödpaket för att hjälpa de hushåll som har de högsta elräkningarna. Kompensationerna görs för perioden december fram till februari år. De sammantagna lättnaderna beräknas kosta sex miljarder kronor.

– Jag vill understryka att regeringen tar den här situationen på största allvar. Vidare är det väldigt viktigt att de åtgärder vi går fram med är genomförbara och i så hög grad som möjligt når de som behöver stöd i det här läget, sade finansminister Mikael Damberg (S) under dagens pressträff.

Exceptionell situation

Kompensationerna ska gå till hushåll som har en förbrukning på minst 2 000 kWh per månad och omkring 1,8 miljoner hushåll kommer därmed att få ta del av stödet.  Ersättningen som utgår ligger på 2000 kronor per månad, alltså totalt 6000 kronor.

Än så länge är det inte klart hur stödet ska betalas ut men de som omfattas utav stödet ska inte behöva ansöka om det.

– Vi kommer att inleda en dialog med myndigheter, elnätsbolag och riksdagen om hur det här ska se ut. Det här är en exceptionell åtgärd i en exceptionell situation, sade finansminister Mikael Damberg under presskonferensen.

Krävs mer el i Sverige

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S) lovade satsningar på både utyggnaden av elnätet och elproduktionen i Sverige. Foto: Magnus Liljegren

– De senaste tio åren har det varit god stabil tillgång på el i Sverige till låga priser. Det har varit låga priser under lång tid och det ska vi fortsätta ha. De priserna på el som vi har sett under hösten är alldeles för höga. Vi ska inte ligga på de nivåerna, sade energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S).

Han berättade även att regeringen har följt utvecklingen under den här perioden noga och arbetat hårt för att ta fram åtgärder både på kort och lång sikt. Regeringen siktar på att både möjliggöra den gröna omställningen och möta klimatåtgärderna. Ministern förklarar att framtiden i högsta grad kommer vara elektrifierad och att det kommer behövas mycket mera el i Sverige på sikt. Kapaciteten i elnätet behöver byggas ut och elproduktionen behöver öka.  

– Därför möjliggör regeringen för ökad produktion, särskilt i södra Sverige genom att bland annat underlätta för havsbaserad vindkraft. Mer produktion ökar utbudet och ju fler elledningar som kommer på plats snabbare ju mer el får vi dit där det behövs. På så vis sänker vi elpriset för Sveriges elkonsumenter på lång sikt.

Här och nu på kort sikt krävs också åtgärder för att hantera dagens situation. Där har regeringen varit på svenska kraftnät om att ta fram konkreta åtgärder som kan fungera på kort och medellång sikt.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 12 januari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Som man bäddar får man ligga

Krönika: Snart är det sommarlov för alla som i framtiden ska försörja oss. Några vet vad de vill jobba med, andra inte. En del har sommarjobb, andra inte. Många gånger leder sommarjobbet till insikter, både om arbetsliv och sig själv. För att möta framtida behov behöver rekryteringsunderlaget för rådgivare till lantbruket breddas. Hur många sommarjobb skapas det egentligen inom de gröna näringarna som tillsätts utanför familjekretsen? 

Kommentera