Fossilfri mineralgödsel 2023

2019 startade Yara och Lantmännen ett samarbete för att utveckla ett fossilfritt mineralgödselmedel. Nu är det verklighet och nästa år kommer det finnas på marknaden.

De två första företagen att teckna ett kommersiellt avtal för att sälja fossilfri mineralgödsel är Yara och Lantmännen. På bilden syns från vänster Hans Larsson, Yara, och Torbjörn Wahlström, Lantmännen. Foto: Mårten Svensson

Samarbetet mellan Yara och Lantmännen har resulterat i ett kommersiellt kontrakt. Mineralgödseln kommer att produceras av Yara och marknadsföras av Lantmännen i Sverige.

Så hur kommer det att gå till? Vid framställningen av ammoniak, som är basen i mineralgödsel, kommer man att byta ut fossila bränslen som naturgas mot förnybar energi som till exempel norsk vattenkraft. För att kunna producera fossilfria mineralgödsel framåt krävs en expansion av verksamheten inom grön ammoniak, och Yara driver en rad olika projekt i Nederländerna, Australien och Norge för att lyckas med det.

Lägre klimatavtryck

Resultat kommer enligt ett pressmeddelande att bli ett gödselmedel med 80-90 procent lägre klimatavtryck.

– Samarbetet med Lantmännen kring fossilfria mineralgödsel är avgörande för att minska utsläppen från livsmedelskedjan. Ska vi nå de globala klimatmålen i Parisavtalet måste vi förändra livsmedelssystemet, vilket kräver samarbete genom hela kedjan och att vi inte arbetar i silos. Vårt partnerskap med Lantmännen är ett konkret exempel på just detta, säger Svein Tore Holsether, vd och koncernchef för Yara, i ett pressmeddelande.

Vara i framkant

Lantmännen vill driva på utvecklingen mot framtidens klimatneutrala jordbruk.

– Med Yaras fossilfria gödsel på plats kan svenska lantbrukare fortsätta ligga i absolut framkant, och vi kan erbjuda våra kunder hållbarhetsprestanda i linje med globala klimatmål och konsumenter mer hållbart producerad mat. Med partnerskapet kan vi möta en ökad efterfrågan på hållbara produkter även i framtiden, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen.

Fakta: Fossilfri mineralgödsel

  • I dag har Yaras nitratbaserade mineralgödselmedel som produceras i EU och Norge redan ett koldioxidavtryck som är cirka 50–60 procent lägre jämfört med de flesta icke EU-gödselmedel. Detta tack vare användandet av Bäst Tillgänglig Teknologi (BAT), en katalytisk reningsprocess som minskar utsläpp från produktionen. Teknologin utvecklades av Yara och delas nu med andra producenter.
  • År 2023 kommer Yara att kunna förse marknaden med nitratbaserade fossilfria gödselmedel som ytterligare minskar koldioxidavtrycket med 80–90 procent tack vare användningen av förnybar energi.
  • Det oberoende certifieringsorganet, DNV, kommer att verifiera produktens klimatpåverkan enligt PCF-metoden (Product Carbon Footprint). Detta är en av de mest etablerade metoderna för att bestämma en produkts klimatpåverkan.
  • Yara arbetar också för att minska den resterande klimatpåverkan genom att till exempel möjliggöra användning av återvunna näringsämnen samt att öka energieffektiviteten i sina produktionsanläggningar.

Källa: Yara

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 13 januari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste