Förseningar i arbetet med CAP

Den 31 december 2021 skulle EU:s medlemsländer ha lämnat in sina nationella CAP-strategiska planer för bedömning till EU-kommissionen. Men hela åtta medlemsländer har ännu inte lämnat in sina planer.

Anledningarna till att åtta länder blivit försenade med sina strategiska planer till EU:kommissionen har varit både politisk instabilitet och avsaknad av regering. Foto: Mostphotos

EU:s jordbrukskommissionär Janusz Woljciechowski uppmanar de åtta länder som (den 14 januari) ännu inte lämnat in sina strategiska planer att göra det snarast. Arbetet med att godkänna de nationella planerna från medlemsstaterna tar cirka tre månader och det finns risk att förseningar i processen leder till försenade utbetalningar av stödpengar. Det skriver Brysselnytt.

Flera av medlemsstaterna som inte lämnat in sina strategiska planer har uppgett att förseningen beror på politisk instabilitet eller att det helt enkelt saknats regeringar.

Enligt Janusz Woljciechowski är det även viktigt att de nationella planerna visar hur målen för EU:s strategi Farm to Fork ska uppnås. EU-kommissionen hoppas kunna godkänna samtliga länders planer under 2022 för att kunna starta med den nya jordbrukspolitiken till 2023.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 17 januari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Som man bäddar får man ligga

Krönika: Snart är det sommarlov för alla som i framtiden ska försörja oss. Några vet vad de vill jobba med, andra inte. En del har sommarjobb, andra inte. Många gånger leder sommarjobbet till insikter, både om arbetsliv och sig själv. För att möta framtida behov behöver rekryteringsunderlaget för rådgivare till lantbruket breddas. Hur många sommarjobb skapas det egentligen inom de gröna näringarna som tillsätts utanför familjekretsen? 

Kommentera