Invigning av Sveriges första proteinfabrik

Sveriges första proteinfabrik utvinner proteiner från svenska gröna ärtor och andra svenska baljväxter. Proteinkoncentratet  man får ut kan ersätta både kött och importerad soja i livsmedel.

Flera silos för lagring av ärtor och andra baljväxter tornar upp sig utanför proteinfabriken i Bjuv. Foto: GroPro

I Fabriken som drivs av GroPro, kan proteiner utvinnas från svenska ärtor och baljväxter, helt utan kemikalier och ”med ett minimum av energi”. Enligt företaget vill man kunna erbjuda ett helsvenskt och miljövänligt alternativ till importerad soja och animaliska proteiner.

I dag (den 19 januari) invigdes fabriken digitalt med både en rundvisning av fabriken och en paneldebatt med landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) och flera representanter från lantbruks- och livsmedelssektorn som alla satt på distans.

Bengt Persson, vd på GroPro har länge sett fram emot invigningen av proteinfabriken. Foto: GroPro

– Den här dagen är lite speciell. Den har vi sett fram emot ganska länge. Det har tagit tid att bygga från att vi började titta på det här, att utveckla, planera bygga och installera maskiner. Men i dag så har vi en anläggning som faktiskt snurrar, sade Bengt Persson vd GroPro, och berättade att hela processen med att färdigställa fabriken har tagit två år.

Hållbarhet i allt

Enligt Bengt så har man skapat en cirkulär och hållbar produktion. Något man haft en vision om sedan början.

– Vår ambition är att hållbarhet ska genomsyra hela vårt arbete och vårt sätt att tänka. Vår anläggning förbrukar ungefär en femtedel av den energi som traditionell ärt-insulatfabrik använder. Vi använder alla delar av ärtan och hämtar råvaran från Foodhills svenska baljväxter. Vi jobbar också helt kemikaliefritt och utan andra tillsatser än den kvävgas som förhindrar oxidation i processen.

Bengt menar på att en ökad odling av baljväxter kommer ge ett minskat klimatavtryck och förbättra växtföljderna hos lantbruken i Sverige och på så vis minska sårbarheten inom svensk livsmedelsförsörjning.

För att ta fram produkter som kan konkurrera på marknaden och ta fram potentialen med ärtproteinet samarbetar GroPro bland annat med flera universitet och med RISE och ingår i flera forskningsprojekt.

Ligger helt rätt i tiden

Landsbydgsminister Anna-Caren Sätherberg (S) fick den stora äran att klippa band (även det på distans).

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) menade på att satsningar är en del av den utvecklingen som regeringen vill se, när det kommer till svensk livsmedelsproduktion. Foto: Skärmavbild från invigningen

– Vi ska öka takten i klimatomställningen. Det är en av regeringens viktiga prioriteringar och här visar proteinfabriken framfötterna. Vi ska bygga ett hållbart system och den här omställningen kräver även ett hållbart livsmedelssystem. Här är forskning och innovation två viktiga bitar och hur det kan bidra till utveckling tillsammans med näringslivet. Det är proteinfabriken ett tydligt exempel på, sade hon.

Enligt landsbygdsministern är satsningen på proteinfabriken ett resultat av den nationella livsmedelsstrategin och de satsningar som regeringen gjort för tillväxt, forskning och innovation och export.

– En ökad försörjning av svenskproducerade växtproteiner ligger helt rätt i tiden. Det bidrar till ett diversifierat och hållbart livsmedelssystem. Det bidrar till att öka svensk livsmedelsproduktion och det bidrar till fler klimatsmarta jobb. Det är den utvecklingen vi vill se och jag är väldigt glad att få vara med och inviga proteinfabriken, sade Anna-Caren innan hon klippte det röda bandet framför Zoom-kameran.

Mer om proteinfabriken

GroPro beräknar att man inom fyra år kommer ha producerat fyra miljoner kilo ärtprotein i fabriken. Foto: GroPro

GroPro ägs av Backahill som också äger Foodhills som tog över Findus gamla lokaler i Bjuv.

Proteinerna utvinns från ärtor som kommer från Foodhills odlingar i Skåne och södra Halland, men även från andra svenskodlade baljväxter.

Under processen så separeras ärtornas skal, stärkelse och proteiner genom att ärtorna utsätts för olika tryckpulser och vibrationer, så att de olika komponenter faller isär längs inbyggda, naturliga strukturer och kan därefter åtskiljas med en vindsikt.

Resultatet blir ett proteinmjöl med omkring 50 procents proteinhalt. Enligt företaget är det mer än dubbelt så mycket som ärtans naturliga proteinhalt på omkring 21 procent.

Årsproduktionen av proteinkoncentrat beräknas till fyra miljoner kilo inom fyra år och enligt GroPro står kunderna redan på kö. Den totala investeringen är omkring 50 miljoner kronor.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 19 januari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera