Ny satsning på fastigheter och skog hos Ludvig & Co

Till följd av en ny fastighetsmäklarlag som ställer nya krav på opartiskhet har man hos Ludvig & Co gjort anpassningar i verksamheten och startat ett nytt bolag för affärsområdet fastighetsförmedling. Dessutom satsar man extra resurser på skoglig rådgivning.

Till följd av den nya fastighetsmäklarlagen som trätt i kraft och som ställer helt nya krav på fastighetsmäklarbolagen i frågan om att agera opartiskt gällande sidoverksamhet har Ludvig & Co nu grundat ett nytt bolag för affärsområdet fastighetsförmedling. Foto: Mostphotos

I aktiebolaget som Ludvig & Co grundat för det nya affärsområdet fastighetsförmedling samlas företagets mäklare och mäklarassistenter under ledning av affärsområdeschefen Peter Calderon som tillträdde sin tjänst den 1 december 2021.  Dessutom ingår en chefslinje med regionala affärsområdeschefer.

Självklart att utvecklas

För en särskild satsning på skogssegmentet, där Ludvig & Co beskriver fastighetsmarknaden som fortsatt glödhet, inrättas dessutom ett eget tjänsteområde för skoglig rådgivning. Hanna Glöd är ny chef för detta tjänsteområde som ska jobba i samverkan med affärsområdet fastighetsförmedling.

– För oss på Ludvig & Co har det varit en självklarhet att utvecklas i takt med branschens och lagstiftarens krav och därför har vi i denna fråga tagit hjälp av branschens vassaste jurister att tolka den nya mäklarlagen. Vi ser att detta är rätt väg att gå och är övertygade om att fler mycket snart kommer behöva genomgå samma resa som vi nu gör. Vi ska alltid ligga i framkant och på så sätt visa vägen, säger Fredrik Backman vd på Ludvig & Co i ett pressmeddelande.

Allt under ett tak

Företagets 130 lokalkontor som finns utspridda i hela landet ska fortsatt utgöra navet i verksamheten. Genom ett starkt samarbete mellan Ludvig & Co och Ludvig & Co fastighetsförmedling ska man även i fortsättningen kunna erbjuda ett brett utbud av tjänster inom rådgivning och fastighetsfrågor.

– Vi vill även framgent vara det självklara förstahandsvalet för våra kunder och då gäller det att kunna erbjuda allt det de behöver under ett tak. Så med vår 100-åriga historia i ryggen har vi nu tagit ett nytt steg för att möta våra kunders befintliga och framtida behov, säger Peter Calderon, Affärsområdeschef Ludvig & Co Fastighetsförmedling.

Bred kompetens

Förmedlingen av jord- och skogsfastigheter beskrivs som ett komplext arbete och en mycket avancerad form av fastighetsförmedling. Därför arbetar fastighetsmäklare på Ludvig & Co ofta nära skogliga rådgivare, jurister, ekonomer och affärsrådgivare vars kompetens är nödvändig. Även skattekompetens och kunskap inom fastighetsrätt av olika slag kan krävas.

– Skog och mark har fått ett större intresse och förutom just intresset att äga mark ser fler det som en långsiktig investering. Det gör att nya intressenter söker sig till den gröna fastighetsmarknaden. För oss har det alltid varit viktigt att kunna möta upp med en bred kompetens för att skapa trygghet i förmedlingen. Det är få företag som kan göra det idag och därför värnar vi om vår bredd. Genom att göra denna förändring är vi säkra på att vi kan möta kundernas behov, att vi fortsätter erbjuda medarbetare en stimulerande vardag och dessutom håller oss till den nya lagstiftningen, avslutar Peter.

Fastighetsmäklarlagen

Den nya fastighetsmäklarlagen ställer nya krav på mäklarbolagen, t.ex. avseende begreppet förtroenderubbande sidoverksamhet. Detta måste Ludvig & Co samt mäklarbolag inom lantbruks- och skogsfastigheter ta höjd för.
Det här är förändringar som Ludvig & Co nu gör:

  • Fastighetsförmedlingstjänsten finns i ett eget bolag som ingår i samma koncern
  • Ludvig & Co fortsätter att erbjuda alla relevanta tjänster och produkter för att möta kunders befintliga och framtida behov – men på ett nytt sätt
  • Internt innebär det att fastighetsförmedlingsverksamheten bildar ett nytt affärsområde. I det nya affärsområdet leds mäklare och mäklarassistenter av Peter Calderon och hans team med regionala affärsområdeschefer, som samtliga är helt dedikerade verksamheten i Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB. De nya regionala affärsområdescheferna är:
  • Birgitta Löthman (region norr)
  • Stefan Wärdig (region öst)
  • Annika Granquist (region sydöst)
  • Markus Helin (tf region väst)
  • Johan Herrlin (region syd)
  • Samtliga kommer från Ludvig & Co förutom Birgitta som närmast kommer från Skogssällskapet.

Källa: Ludvig & Co

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 21 januari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Nu våras det för lantbruket

Krönika: Äntligen har våren kommit! Ett säkert vårtecken är att det nu är full fart ute på fälten. Hur är det möjligt att alla som har mark att bruka blir som små spralliga barn på julafton, så fort de ser den förste som ger sig ut på sina fält? Det tycker jag är härligt, för äntligen lever landsbygden igen! Det som däremot dämpar vårkänslan är det pågående kriget i Ukraina och de ännu större prisstegringar som skett sedan sist ni läste mina ord. Tänk om vi vetat då att det värsta ännu inte hänt.

 

Kommentera

Hur kommer det sig att det ofta är djur precis överallt?

Krönika: Jag har under mina ändå ganska få år i branschen (jag vet ju väldigt många som hållit på med lantbruk längre än vad jag har levt…) börjat snickra på en mental checklista inför stallbygge. Oron i världen gör ju som alla vet att prisläget är otroligt ovisst. Det jag har att komma med som framtidsspaning om just det, är ingenting som inte andra vet mycket bättre. Därför tänkte jag skriva ner min lilla checklista istället.

 

Kommentera