Hårdare tag mot djurrättsaktivister

Enligt regeringens nya lagrådsremiss kommer olaga intrång även omfatta gårdsplanen. Något som kommer ge lantbrukare ökad rättslig trygghet mot eventuella besök av djurrättsaktivister.

– Vi är väldigt glada att regeringen nu går fram med en skärpt lagstiftning mot djurrättsaktivister, säger Åsa Odell, vice ordförande i LRF. Foto: LRF

LRF har under lång tid arbetat för att lagstiftningen måste skärpas för dem som begår brott mot lantbrukare. Nu har regeringen lagt fram ett förslag om att skyddet mot hemfridsbrott och olaga intrång ska moderniseras och stärkas. Däri ingår att även gårdsplaner ska omfattas av tillämpningsområdet för olaga intrång. Man vill även höja maximistraffet för brott av normalgraden från böter till fängelse i högst ett år.

–  Även om de brotts­aktiva djur­rätts­aktivisterna är få till antalet orsakar de stor skada och oro för enskilda. De som begår brott av det här slaget även­tyrar dess­utom det viktiga arbete för ett stärkt djur­skydd som seriösa organisa­tioner och djur­hållare utför, säger lands­bygds­minister Anna-Caren Sätherberg, i ett pressmeddelande.

Fler förslag i lagrådsremissen:

  • Särskilda brottsbeteckningar för grovt hemfridsbrott och grovt olaga intrång.
  • Straffskalan för ovannämnda skärps till fängelse i lägst sex månader och högst tre år.
  • Försök, förberedelse och stämpling till grovt hemfridsbrott och olaga intrång straffbeläggs.

–  Nu kan vi tack vare ministerns besked känna framtidshopp. Det är ett viktigt signalvärde att samhället nu är berett att ge oss en bättre trygghet så vi kan fortsätta att producera hållbar mat och trygga livsmedelsförsörjningen i Sverige, säger Åsa Odell, LRFs vice ordförande, i ett pressmeddelande.

Ändringarna i lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 10 februari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera