Kalldusch för HKScan

Trots vinstvarning i höstas blev HKScans avslutande kvartal sämre än förväntat. HKScan minskar sin rörelsevinst och gör en förlust på sista raden. I Sverige fortsätter dock HKscan att öka sin vinst.

Lars Appelqvist, HKScan Sverige. Foto: Cision

Under 2021 ökade HKScans försäljning till 1,82 miljarder euro (1,78 miljarder 2020), motsvarande 19 miljarder kronor.. Med hänsyn taget till valutaförändringar uppger HKScan att försäljningen ligger kvar på en oförändrad nivå jämfört med 2020.

Sämre än vinstvarningen

I slutet av november förra året gick HKScan ut och vinstvarnade. Företaget hade tidigare uppgivit att rörelseresultatet skulle bli en förbättring jämfört med 2020 men ändrade då prognosen till att rörelseresultatet skulle bli i nivå med 2020.

I bokslutskommunikén redovisas att HKScans rörelseresultat (EBIT) för 2021 minskar till 17,9 miljoner euro MEUR (21,3). Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster blev 14,5 MEUR (17,0).

Aktiemarknaden reagerade negativt på det sämre än väntade rörelseresultatet och HKScans aktiekurs handlades under dagen ned med 4-5 procent.

Förlust för HKScan

Det är tydligt att vårat arbete med att förbättra vårt resultat ännu inte är tillräckligt, konstaterar HKScans koncernchef Tero Hemmilä i en skriftlig bokslutskommentar.

Hemmilä konstaterar dock också att livsmedelskoncernen har haft ett utmanande år bakom sig med marknader som påverkats av covid, fågelinfluensa samt överproduktion av griskött i Europa.

Resultatet efter finansiella poster blev en vinst på 6,6 MEUR (12,3). Och resultatet efter skatt blev en förlust på - 1,2 MEUR (+ 4,8).

Dyrt att vara grisbonde

HKscan har i en presentation av sin bokslutskommuniké brutit upp några rörelsekostnader som påverkar koncernen negativt under det gånga året.

I Baltikum har HKScan en egen grisproduktion som förser slakten med råvara. 2021 innebar stigande foderpris och lägre grispris att den baltiska grisproduktionen sänkte rörelseresultatet med cirka 5 MEUR motsvarande 52 miljoner kronor.

För hela koncernen har stigande elpris inneburit kostnadsökningar på cirka 7 MEUR eller 73 miljoner kronor.

Ökad vinst i Sverige

2021 uppgick nettoomsättningen för HKScan Sverige till 700,4 MEUR (662,1) motsvarande 7,3 miljarder kronor.

Kvartal fyra förra året var det 15:e kvartalet i rad som rörelseresultatet förbättrades vilket resulterade i en jämförbar EBIT på 22,9 MEUR (19,0) för helåret 2021, vilket blir en rörelsevinst på 239 miljoner kronor .

Jag är stolt och glad över att kunna presentera ett så starkt resultat, som vi uppnår. Vi ställer om och levererar på våra mål trots utmaningar i vår omvärld och ökar våra marknadsandelar när det gäller kärnverksamheten, säger Lars Appelqvist, Executive Vice President HKScan Sverige.

Premium och food service lyfter

Konsumenten efterfrågar i allt högre utsträckning svenskt närproducerat kött. Strategin att utveckla ett premiumsortiment inom kött och chark i kombination med att lyfta bassortimentet har enligt HKScan fallit väl ut och bidrog till ökad försäljning av produkter under varumärket Scan.

Dessutom förbättrades Foodservice-försäljningen i och med lättnader i pandemirestriktionerna och i tillägg till det bidrog även det koncernövergripande Turnaround-programmet och en ökad operativ effektivitet till det goda resultatet. Detta trots att resultatförbättringen saktade in under sista kvartalet, på grund av snabbt ökande kostnader för bland annat energi och råvaror.

2022 fortsätter vi att fokusera på ytterligare resultatförbättringar och  utvecklingen till ett mångsidigt livsmedelsföretag, säger Lars Appelqvist. Vi utvecklar kärnaffären med ansvarsfullt producerat kött från svenska gårdar ytterligare samtidigt som vi tillmötesgår konsumentens önskan om en varierad kost och möjligheten att kunna växla mellan olika proteinkällor med en ny satsning på växtbaserade produkter under varumärket Scan.

Finska problem under fjärde kvartalet

HKScans största marknadsområde, Finland, hade under året en oförändrad försäljning på 772,3 MEUR (772,4) och gjorde en jämförbar EBIT för helåret på 8,5 MEUR (6,0).

Dock så var fjärde kvartalet kraftigt negativt för HKScan i Finland med en jämförbar EBIT som halverades till  5,2 MEUR (10,4).

Man förklarar det kraftigt försämrade finska resultatet med en snabb och kraftig ökning av energikostnader och andra insatsmedel i produktionen. Kostnaderna kunder inte föas vidare till kund då man var mitt i en kontraktsperiod.

Produktiviteten på det nybyggda kycklingslakteriet i Rauma förbättrades men lönsamhetsutvecklingen för kycklingaffären har fortfarande inte nått sina mål.

 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

 

Artikeln publicerades torsdag den 10 februari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste