Landskapsvård med djuren som verktyg

Till hösten drar den helt nya utbildningen Naturbetesdrift i gång för första gången. Kursen riktar sig till den som är intresserad av att jobba med djuren som verktyg för landskapsvård, och man hoppas att utbildningen ska öppna nya dörrar in i branschen.  

 

I september är det utbildningsstart för den nya utbildningen Naturbetesdrift på Angereds gård utanför Göteborg. Den som går utbildningen kommer få lära sig hur man på bästa sätt sköter naturbeten och andra markområden som i dag riskerar att växa igen, och fokus kommer ligga på mark i närheten av städer. Foto: Katarina Cumselius


Bakom utbildningen står Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen, och utbildningen kommer vara förlagd på Angereds gård utanför Göteborg.

– Den som går utbildningen får lära sig om skötsel av naturbetesmarker, hur man då hävdar dem och håller dem öppna. Bland annat ingår en kurs som heter natur- och landskapsvård, i den kursen ligger fokus på vården av landskapet, berättar yrkesläraren Jan Anderson och säger att det framför allt kommer handla om tätortsnära markområden som i dag ofta växer igen.  
 

– Vi jobbar mycket med integration. Vi har många nysvenskar här som har en del kunskap om jordbruk från sina hembygder, och att då försöka slussa in dem i jordbruket är en viktig del i det hela, säger Jan Anderson som är yrkeslärare på skolan. 
Foto: Towe Johnson

Fokus på betesdjur

Utbildningen är på 600 komvux-poäng, och totalt finns 16 platser. Studiestart är i september och sen pågår utbildningen under 40 veckor med 75 procents studietakt.

Det är framför allt köttdjur och får som kommer vara i fokus under utbildningen. 

– Alltså betesdjur som kan hjälpa till att hålla marker öppna. För i dag läggs stora resurser på skötsel för att hålla områden öppna, där vi egentligen skulle kunna använda djuren som verktyg. 

Förutom att lära sig att ta hand om både djur och natur så handlar det också om att lära sig sköta maskiner och annat som krävs för arbetet. Bland annat kommer eleverna få möjlighet att ta körkort för både motorsåg och röjsåg, och de kommer även få lära sig mer om stängsling och hur man bäst tar hand om en gärdsgård. Man läser även en kurs i entreprenörskap och företagande. 

– I den kursen så fokuserar vi på affärsmodeller och hur man kan bedriva lantbruk utan att nödvändigtvis äga eller arrendera mark, utan i stället kanske tillfälligt hyra betesmöjligheter. Fokus ligger på att utföra tjänster med djuren som det huvudsakliga redskapet, och att ta hand om mark samtidigt som man producerar livsmedel. Att verkligen använda alla våra marker, vilket vi behöver för att öka vår självförsörjningsgrad. 

Kursen går att söka både som komvuxutbildning och som uppdragsutbildning. 

– Man ansöker i första hand att få gå den som komvuxutbildning. Men du kan även gå den som uppdragsutbildning, det innebär att om du har ett eget företag och vill gå utbildningen så kan du köpa den. Men då måste man ha eget företag, säger Jan och förtydligar: 

– Det är uppdragsutbildning och komvuxutbildning med samma studieplan. 

Ny väg in i branschen

Angereds gård har drygt 60 hektar, varav stor del är naturbeten men även åkermark, och Jan passar på att lyfta samarbetet med en närliggande granne. 

– Något som vi gör som jag tycker är viktigt är att vi har ett tätt samarbete med en lantbrukare, som hjälper oss att driva skolan. Det gör att eleverna får vara ute i verkligheten. 

I dag bedrivs flera olika utbildningar med lantbruk som grund på Naturbruksförvaltningens skolor, och Jan säger att de märker på eleverna att det är svårt rent ekonomiskt och som nystartad egen företagare att ta sig in i jordbruket i dagsläget. 

– Därför försöker vi se om vi kan nyttja systemet och skapa en bättre möjlighet för dem som vill in i branschen. Arrende är det traditionella sättet att komma in i det, men det är inte alla som får ett arrende i starten. Man kan börja jobba på en gård, men vi vill också försöka öppna andra dörrar. Sen är vår förhoppning att detta även ska bidra till att man kan hitta modeller för hur man kan överta mark, avslutar Jan.

 

Ansökan till utbildningen öppnar den 15 april, och är öppen till den 15 maj. Läs mer om utbildningen och hur du ansöker här:

Komvuxutbildning: 

https://q.ja.se/pv35V

Uppdragsutbildning: https://q.ja.se/q73iW

 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 15 april 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste