WinPig-medeltalen 2021 – hög nivå och positiv riktning

Produktiviteten i svenska grisbesättningar går åt rätt håll. Det visar den senaste medeltalsberäkningen från WinPig, som sammanfattar resultaten för 2021. 

2021 både födde och avvande svenska suggor fler grisar jämfört med året innan. Slaktgrisarna hade en fortsatt hög tillväxthastighet och utnyttjade fodret effektivare. 
Foto: Emma Sonesson

Inom smågrisproduktionen har antalet avvanda smågrisar per årssugga ökat med 0,2 till 27,7. Motsvarande siffra för den bästa fjärdedelen av besättningarna är 31,1 medan den bästa tiondelen av besättningarna når upp till 32,3. Fler levande födda smågrisar är en av faktorerna bakom produktivitetsökningen. 

– Det är glädjande och viktigt att svensk grisproduktion fortsatt håller en mycket hög nivå och att utvecklingen fortsätter i en positiv riktning. Det finns fortfarande en potential för många av besättningarna att nå ännu högre med dagens avelsmaterial, kommenterar Anna Kilsby, affärsområdeschef gris på Gård & Djurhälsan, resultaten i ett pressmeddelande. 

Smågrisdödligheten minskar

Anna Kilsby arbetar som affärsområdeschef inom gris på Gård & Djurhälsan, organisationen som räknar fram medeltalen för svensk grisuppfödning. 
Foto: Gård & Djurhälsan

Smågrisdödligheten mellan födsel och avvänjning, som kan anses vara den svenska smågrisuppfödningens akilleshäl, har minskat från 17,2 procent till 16,9 procent. Samtidigt noterar den mest produktiva tiondelen av besättningarna en smågrisdödlighet på 12,2, vilket kan jämföras med 12,6 procent året innan.  

I fasen efter avvänjning noteras att tillväxttakten ökat med tio gram per dag till 488. Grisarna når därmed 30 kilo en dag tidigare 2021 än 2020. 

Friska grisar – effektiva foderomvandlare

Inom slaktgrisuppfödningen tar den genomsnittliga tillväxten ett rejält kliv upp från 965 gram per dag 2020 till 989 gram per dag 2021, korrigerat till 30 kilo insättningsvikt. Samtidigt växer grisarna 1 071 gram på de gårdar som tillhör den bästa fjärdedelen på tillväxt. 

Likaså syns en förbättring när det gäller foderförbrukningen. Här landade den bästa fjärdedelen 2021 på 22,4 MJ NE per kilo tillväxt, korrigerat till 30 kilo insättningsvikt och 115 kilo levande vikt vid slakt. Samtidigt landade genomsnittet på 24,8, en förbättring med 0,5 MJ NE per kilo tillväxt sedan året innan. 

– Just nu upplever lantbruket en prisnivå på många av insatsvarorna som tidigare inte skådats. I tuffa tider är det väldigt viktigt att optimera sin produktion för bästa möjliga resultat. Det är positivt att vi då ser att bland annat foderomvandlingsförmågan ökar hos våra slaktgrisar, säger Anna Kilsby.

Dödlighet och köttprocent är mått som ligger stabilt på 1,7 procent respektive 58,6 procent.

Önskar större underlag

Totalt ingår 87 besättningar med 427 582 grisar på slaktgrissidan och 55 106 suggor från 123 olika besättningar i medeltalen, som tas fram via produktionsuppföljningsprogrammet WinPig. 

– Vårt mål är att bidra till att utveckla företagen med hjälp av intensiv rådgivning både inom djurhälsa och produktion från bland annat Gård & Djurhälsan. I 2021 års medeltal ingår ungefär samma antal besättningar och grisar som året innan men vi önskar att ännu fler besättningar skickar in sina produktionsresultat för att få en än tydligare bild av svensk grisproduktion, konstaterar Anna Kilsby.

Medeltalen i sin helhet finns att ta del av på Gård & Djurhälsans hemsida, under fliken WinPig

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 20 april 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

”AI är spännande och ska hjälpa hela världen medan GMO är bannlyst”

Krönika: Det kom ett mess till mig häromdagen. Min man var ute på åkern för att få ner de sista hektaren korn i marken innan det annalkande regnet. Uppenbart hade den senaste intensiva veckans alla timmar i traktorn gjort att tankarna börjat glida alltmer från gårdens bestyr till omvärldsreflektioner… ”En tanke från traktorn… Visst är det konstigt att AI är spännande och ska hjälpa hela världen medan GMO är bannlyst… Tror nog att AI är värre för den fria mänskligheten…”

 

Kommentera