”Sveriges livsmedelsberedskap ska stärkas”

Rysslands invasion av Ukraina har inneburit ett försämrat säkerhetsläge för Sverige. Landets förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst krig behöver stärkas, och som en del i arbetet har regeringen beslutat att tillsätta en utredning om landets livsmedelsberedskap.

– Näringslivet har en avgörande roll för att Sverige ska kunna motstå och hantera allvarliga fredstida krissituationer och en situation med höjd beredskap och då ytterst krig. En långsiktig samverkan mellan offentliga och privata aktörer på den nationella, regionala och lokala nivån är därför fortsatt mycket viktig när Sverige tar nästa steg för att stärka livsmedelsberedskapen, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Att bygga upp och upprätthålla en livsmedelsberedskap är enligt regeringen ett långsiktigt och omfattande åtagande för samhället. I arbetet behöver man ta hänsyn till övrig samhällsutveckling, vara kostnadseffektiv och få samhällets acceptans och förtroende. Beredskapen behöver enligt regeringen stärkas för att bättre kunna möta olika typer av samhällsstörningar, både allvarliga fredstida krissituationer samt höjd beredskap och då ytterst krig.

Målet med utredningen är att föreslå en inriktning för den livsmedelsberedskap som Sverige ska bygga upp, och det är forskningsrådet Formas generaldirektör Ingrid Petersson som ska leda arbetet. Utredningens förslag ska lämnas till regeringen den 1 december 2023.

– Livsmedelsförsörjningen är en av de viktigaste samhällsfunktionerna som alltid ska fungera, i alla lägen, i hela landet. En livsmedelsberedskap behöver därför byggas upp för att livsmedelsförsörjningen ska tryggas inför en säkerhetspolitisk kris under minst tre månader där logistikflödena med omvärlden är begränsade. Sveriges livsmedelsberedskap ska stärkas, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg, i ett pressmeddelande. 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 03 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Nu våras det för lantbruket

Krönika: Äntligen har våren kommit! Ett säkert vårtecken är att det nu är full fart ute på fälten. Hur är det möjligt att alla som har mark att bruka blir som små spralliga barn på julafton, så fort de ser den förste som ger sig ut på sina fält? Det tycker jag är härligt, för äntligen lever landsbygden igen! Det som däremot dämpar vårkänslan är det pågående kriget i Ukraina och de ännu större prisstegringar som skett sedan sist ni läste mina ord. Tänk om vi vetat då att det värsta ännu inte hänt.

 

Kommentera

Hur kommer det sig att det ofta är djur precis överallt?

Krönika: Jag har under mina ändå ganska få år i branschen (jag vet ju väldigt många som hållit på med lantbruk längre än vad jag har levt…) börjat snickra på en mental checklista inför stallbygge. Oron i världen gör ju som alla vet att prisläget är otroligt ovisst. Det jag har att komma med som framtidsspaning om just det, är ingenting som inte andra vet mycket bättre. Därför tänkte jag skriva ner min lilla checklista istället.

 

Kommentera