LKAB väljer Luleå för nya fosforfabriken

LKAB vill utveckla en industripark i Luleå för att utvinna fosfor, jordartsmetaller och fluor från järnmalmsbrytningen i Kiruna och Gällivare.

I industriparken som LKAB vill bygga i Luleå ska biprodukter från järnmalmsbrytningen utvinnas genom innovativa cirkulära och fossilfria processer. På så vis kan LKAB öka Europas självförsörjning av de kritiska råvarorna fosfor och sällsynta jordartsmetaller som behövs för ett hållbart jordbruk och den gröna omställningen. Illustration: LKAB

Med sin nya satsning kan LKAB öka Europas självförsörjning på de kritiska råvarorna som behövs för bland annat ett hållbart jordbruk och den gröna omställningen. Nu inleder LKAB samråd inför etableringen som beräknas vara i drift 2027.

I ett första steg ska man utvinna apatitkoncentrat i både Kiruna och Gällivare/Malmberget. Detta kommer sedan att fraktas till industriparken i Luleå via järnväg. Där kommer koncentratet att lösas upp och sedan kan man separera ut produkterna fosfor, jordartsmetaller och fluor samt gips som en biprodukt. Att etableringen sker just i Luleå är inte av en slump.

­–Vi har utvärderat flera orter i Sverige och Norge för placeringen av den cirkulära industriparken. Luleå erbjuder god logistik, tillräcklig markyta, elkraft, lägre kostnader, en god arbets- och bostadsmarknad samt inte minst synergier med våra befintliga verksamheter. Nu inleder vi samråd och bjuder in allmänhet och särskilt berörda som en förberedelse för våra kommande ansökningar om miljötillstånd, förklarar Leif Boström, direktör affärsområde Specialprodukter, LKAB i ett pressmeddelande. Samtidigt stänger LKAB inte dörren för att även andra orter man kikat på kan komma på tal igen om det finns behov vid en framtida volymökning av produktionen.

För Luleå innebär LKAB:s industripark att det finns möjlighet att utveckla näringslivet. Förutom stora investeringar och omkring 500 arbetstillfällen, skapar etableringen dessutom ett helt nytt nav inom kemiteknik.

– En mycket glädjande nyhet! LKAB:s satsning innebär många nya jobb inom en spännande framtidsbransch och att vi ytterligare stärker Luleå som ett nav för den gröna omställningen, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Redan tidigare har LKAB rapporterat att de hittat stora fosfortillgångar efter att det senaste prospekteringsresultatet sammanställts. Volymen kan tänkas öka Europas självförsörjandegrad av fosfor med 50 procent. I dag är Europa till 90 procent beroende av import av fosfor, till stor del från Ryssland. 

Kritiska råmaterial

LKAB kan bli en betydande producent av kritiska råmaterial som är cirkulära och klimateffektiva, från en kontrollerad Europeisk källa:

  • Fosfor motsvarande 5 gånger Sveriges behov – 400 000 ton apatitkoncentrat (som förädlas vidare till fosforsyra och MAP/DAP mineralgödselprodukter).
  • Sällsynta jordartsmetaller (Rare Earth Elements, förkortat REE) motsvarande 30 procent av dagens import av REE till EU – 2000 ton.
  • Fluorprodukter för till exempel kemiindustrin och medicinapplikationer – 16 000 ton.
  • Gips motsvarande Sveriges hela befintliga behov – 650 000 ton.
  • LKAB har potential att öka produktionen av fosfor (och sällsynta jordartsmetaller) genom till exempel att bryta Per Geijer-malmen som innehåller upp till åtta gånger mer fosfor än de malmer LKAB bryter i dag. Det kan ge möjlighet att helt ersätta Europas import av fosformalm från Ryssland.

Källa: LKAB

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 03 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Nu våras det för lantbruket

Krönika: Äntligen har våren kommit! Ett säkert vårtecken är att det nu är full fart ute på fälten. Hur är det möjligt att alla som har mark att bruka blir som små spralliga barn på julafton, så fort de ser den förste som ger sig ut på sina fält? Det tycker jag är härligt, för äntligen lever landsbygden igen! Det som däremot dämpar vårkänslan är det pågående kriget i Ukraina och de ännu större prisstegringar som skett sedan sist ni läste mina ord. Tänk om vi vetat då att det värsta ännu inte hänt.

 

Kommentera

Hur kommer det sig att det ofta är djur precis överallt?

Krönika: Jag har under mina ändå ganska få år i branschen (jag vet ju väldigt många som hållit på med lantbruk längre än vad jag har levt…) börjat snickra på en mental checklista inför stallbygge. Oron i världen gör ju som alla vet att prisläget är otroligt ovisst. Det jag har att komma med som framtidsspaning om just det, är ingenting som inte andra vet mycket bättre. Därför tänkte jag skriva ner min lilla checklista istället.

 

Kommentera