Vill göra trädgårdsnäringen mer rustad för extremväder

”Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen vid extremväder” är ett projekt som ska öka kunskapen inom näringen och göra den mer rustad inför kommande väderförändringar. 

 

Ett ämne som tas upp i en gårdsnärakurs är lagar och regler kring vattenuttag för bevattning.
– Det upplever jag som ett ganska jobbigt ämne för många. Så det känns fint att kunna vara ett bollplank och kunna förklara vad som gäller.  Att ha en vattendom är en enorm försäkring. Då har man lagen på sin sida och det är ingen som kan komma och säga att du inte får bevattna, säger Caroline Johansson, rådgivningsexpert inom vatten. Foto: Linda-Marie Rännbäck


– Projektet grundar sig i torkan 2018, när alla blev varse om att vi har mer extremväder att vänta oss, säger Caroline Johnsson som är en av sju rådgivningsexperter i projektet. 

Stödersättningen som gick ut till lantbrukare baserades på areal. Inom trädgård som har stora värden på liten yta blev stödet per odlare därför nästan försumbart. Men då började man i stället titta på att göra en mer robust insats inom trädgårdsnäringen för att lyfta den och göra den mer konkurrenskraftig inför kommande klimatutmaningar. 

– Vår uppgift är att ta fram olika utbildningsinsatser till alla Sveriges trädgårdsföretagare, stora som små. Man behöver inte vara medlem i LRF trädgård, även om det är dem som håller i projektet, säger Caroline Johansson. Foto: privat

Vatten och odlingsteknik

Projektet startade på riktigt i januari 2021. Innan starten gjordes en kartläggning bland odlare och rådgivare om vilken kunskap de saknade. Utifrån det kokades projektet ner till fokusområdena vatten och odlingsteknik för växtskydd. 

Fokus i satsningen är att öka kompetensen inom fokusområdena. Där är satsningens rådgivningsexperter i sig själva och den kunskap de kan tillföra rådgivare inom trädgård långsiktigt viktig. Odlare kan ta del av olika typer av utbildningar, demonstrationsvisningar och kurser. Hittills har de flesta varit digitala. Men nu börjar mer bli fysiskt. 

Kurs på gården

– Nu håller vi på mycket med något som vi kallar gårdsnära kurser. Det är ett koncept på fyra timmar där vi har fem olika ämnen. Ett är ”Lär känna din jord”, då går vi ut och gräver gropar och kollar på markstruktur och annat. Ett annat tema är ”Understödjande grödor”, då riktar vi oss främst till dem som inte odlar mellangrödor, men som vill göra det. Sedan har vi en om vattenkvalitet, en om dränering och en om ”lagar och regler kring vattenuttag vid bevattning”.

Kurserna inleds med en timmes digitalt möte, där man går igenom grunderna. Sedan blir det ett gårdsbesök på ungefär tre timmar. De är uppbyggda lite olika beroende på vilket ämne det handlar om (se mer om kurserna i faktarutan).

Det finns också ett Erfa-mötes koncept inom projektet. 

– Om man är en grupp odlare som vill ses i detta sammanhang, eller om man har en idé om ett ämne med koppling till extremväder så försöker vi hitta andra som är intresserade av samma ämne, säger Caroline. 

Hur är intresset?

– Vi har väldigt nöjda deltagare. Men det har varit lite svårt att nå ut! Det finns ett brus av saker som händer. I pandemin kom alla på att man kunde göra digitala teams-event. Men det vi gör är verkligen gediget. Så de som är med är jättenöjda. Och vi märker att det börjar bli ringar på vattnet. Vi vill nå så många som möjligt så att det här kommer till nytta. 

Varför är det här bra?

– Alla ämnena vi jobbar med är viktiga och angelägna i dessa tider. Dels på grund av klimat- och väderförändringar och att det blir mer extremt när det väl händer. Och dels har de senaste månaderna gett ytterligare en dimension till det hela. Det är självklart att vi ska försöka att odla så mycket vi bara kan själva i Sverige. Då krävs det kunskap. När det är oroligt så får alla se om sitt hus. Det gör att det här jobbet känns ännu viktigare, säger Caroline. 

Kan du ge ett konkret exempel på hur de här kursämnena ger hjälp vid extremväder?

– Vid gårdskursen om dränering går vi runt på gården och kollar över funktioner som utlopp och brunnar, och kollar hur huvudavvattningen fungerar och diskuterar vikten av de här ömmapunkterna. Dränering är viktigt både när det är torrt och blött för att få till en bra rotutveckling vilket gör att grödorna kan ta upp näringen bättre. Det blir många effekter. Är inte den på plats så är det ganska meningslöst med mellangrödor eller andra saker också. Den behöver vara på plats först.

Under 2022 kommer hemsidan att fyllas på med faktablad, information, filmer och det kommer även att lägga upp en e-learning-plattform, där man själv kan gå in och lära sig mer. Målet med projektet är också att all kunskap som samlas på hemsidan kommer att bevaras och finnas tillgänglig även när projekttiden är ute vid årets slut. 

– Men vem som ska sköta den förvaltningen är inte klart. Men tanken är att det inte ska vara så som det brukar vara med projekt, att man gör det och sedan hamnar det i något arkiv någonstans. Allt vi tar fram ska leva kvar i någon form.

 

Gårdsnära kurser

Var: På din gård

När: Bestäms tillsammans med rådgivarna

Ämnen: Lär känna din jord, understödjande grödor, vattenkvalitet, dränering samt lagar och regler kring vattenuttag vid bevattning.

Krav: För att få ta del av kurserna finns inga direkta arealkrav. Men man ska driva aktivt företag inom trädgårdsnäring och sälja sina produkter på något sätt. 

Kostnad: 500 kronor. 

Mer information: 

www.extremvader.se

 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 05 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Nu våras det för lantbruket

Krönika: Äntligen har våren kommit! Ett säkert vårtecken är att det nu är full fart ute på fälten. Hur är det möjligt att alla som har mark att bruka blir som små spralliga barn på julafton, så fort de ser den förste som ger sig ut på sina fält? Det tycker jag är härligt, för äntligen lever landsbygden igen! Det som däremot dämpar vårkänslan är det pågående kriget i Ukraina och de ännu större prisstegringar som skett sedan sist ni läste mina ord. Tänk om vi vetat då att det värsta ännu inte hänt.

 

Kommentera

Hur kommer det sig att det ofta är djur precis överallt?

Krönika: Jag har under mina ändå ganska få år i branschen (jag vet ju väldigt många som hållit på med lantbruk längre än vad jag har levt…) börjat snickra på en mental checklista inför stallbygge. Oron i världen gör ju som alla vet att prisläget är otroligt ovisst. Det jag har att komma med som framtidsspaning om just det, är ingenting som inte andra vet mycket bättre. Därför tänkte jag skriva ner min lilla checklista istället.

 

Kommentera