En miljard till medlemmarna

Lantmännen gjorde ett rekordår 2021, trots kraftiga kostnadsökningar och osäkra globala värdekedjor. Nu väntar en rekordutdelning på en miljard kronor till medlemmarna.  Ett beslut som togs under föreningsstämman i dag.

– Det är extra glädjande att kunna göra den här utdelningen just i år när svenskt lantbruk drabbas hårt av kostnadsökningar på insatsvaror och höga energipriser, samtidigt som man även fortsatt står inför stora utmaningar, säger Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl. Foto: Lantmännen

Utdelningen på 1 000 miljoner, eller 1 miljard, till medlemmarna är den högsta utdelningen i Lantmännens historia.

– Vi har lagt ännu ett ovanligt år bakom oss, präglat av pandemi och en del skördeutmaningar. Tack vare Lantmännens fantastiska resultat har stämman kunnat besluta om utdelning av den högsta utdelningen någonsin till våra medlemmar. Det är extra glädjande att kunna göra den här utdelningen just i år när svenskt lantbruk drabbas hårt av kostnadsökningar på insatsvaror och höga energipriser, samtidigt som man även fortsatt står inför stora utmaningar. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare och medlemmar som bidragit till det fantastiska resultatet, säger Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl i ett pressmeddelande.

Resultatet för 2021, efter finansnettot och justerat för jämförelsebara poster, uppgick till 2 202 miljoner kronor. Vilket är en förbättring från 2020 års resultat med 2041 miljoner kronor.

Enligt Magnus Kagevik, vd och koncernchef på Lantmännen vill man fortsätta investera och satsa på forskning, utveckling och innovation för att bidra till att stärka den svenska livsmedelsförsörjningen. Foto: Lantmännen

– Tittar man historiskt på våra resultat så har vi ökat vinsten varje år tio år i sträck, förutom torkåret 2018. Det har vi vår affärsportfölj att tacka för, dess bredd gör att de olika affärerna kan kompensera för fluktuationer i resultaten under svåra tider. Vi har visat att vi som koncern kan leverera resultat oavsett vad som händer i omvärlden, vilket är väldigt viktigt, inte minst för våra medlemmar – aktiva svenska lantbrukare, säger Magnus Kagevik, Lantmännens vd och koncernchef, och fortsätter:

– I den osäkrare omvärld vi nu lever i är det än viktigare att vi fortsätter att investera i spannmålsvärdekedjan. Det är genom dessa investeringar och satsningar på forskning, utveckling och innovation som vi fortsätter att säkra en stor del av svensk livsmedelsförsörjning och att nå våra högt satta klimatmål. Vi har en solid strategi som vi ämnar fortsätta att exekvera och vi är väl positionerade inom alla våra affärer. Mot den grunden kan vi även fortsätta satsningarna på att utveckla Lantmännen till ett företag i världsklass – och svenskt lantbruk till ett av världens bästa.

Resultat för olika avdelningar

Division Lantbruks resultat är lägre än föregående år och ligger på 379 MSEK (439). Enligt koncernen beror det lägre resultatet framför allt på ökade råvarupriser och lägre spannmålsvolymer. Samtliga affärer inom divisionen har påverkats av högre priser på insatsvaror, energi, frakt och annat. Däremot har Lantmännen Maskin förbättrat sina resultat under året och fortsätter att utvecklas positivt.

Division Energis resultat uppgår till 615 MSEK (530). Det är en kraftig förbättring jämfört med året innan. Även här har divisionens samtliga affärer påverkats av högre insatspriser, men som har mer än kunnat kompenseras av ett starkt produktionsresultat och stigande priser på framför allt etanol. Efterfrågan på etanol beskriv som stor. Både produktionen och försäljningen är den högsta någonsin.

För Division livsmedels del har resultatet ökat från föregående år till 850 MSEK (786) Det högre resultatet beror till stor del på en framgångsrik anpassning av produktionen till förändrade förutsättningar under pandemin och ett bra arbete gentemot kund. Försäljningen mot foodservice är lägre än innan pandemin, men har ökat jämfört med föregående år. Även här har samtliga affärer påverkats av högre priser på råvaror och energi. Det har resulterat i prishöjningar mot kund.

Affärsområde Swecon presenterar ett starkt resultat för 2021 på 471 MSEK (505). Trots både komponentsbrist och svårigheter med frakt och logistik som begränsat tillgången på maskiner under corona. Inom både bygg- och infrastrukturprojekt är aktivitetsnivån fortsatt hög och den underliggande efterfrågan på både anläggningsmaskiner och reservdelar samt service är stark. Även efterfrågan på elektriska maskiner fortsätter öka.

Affärsområde Fastigheter visar också ett högre resultat för 2021, på 279 MSEK (223). Detta exklusive fastighetsförsäljningar. Det högre resultatet beror på ett högre driftsresultat och högre resultatandelar från delägda företag.

Läs hela årsredovisningen från Lantmännen.

Årsredovisningen (koncernen i korthet)

  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 48 183 MSEK (45 990), en ökning med 4,8 procent varav organisk tillväxt utgjorde 6,0 procent och valutaomräkningseffekter –1,2 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 2 302 MSEK (2 223) och justerat för jämförelsestörande poster till 2 323 MSEK (2 223). Resultatförbättringar har skett inom division Energi, division Livsmedel och Affärsområde Fastigheter.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 181 MSEK (2 041) och justerat för jämförelsestörande poster till 2 202 MSEK (2 041).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 1 887 MSEK (1 797).
  • Investeringarna uppgick till 2 362 MSEK (1 795).
  • Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till 1 704 MSEK (2 803).
  • Styrelsen föreslår utdelning till medlemmarna med totalt 1 000 (902), i form av återbäring och efterlikvid med 341 MSEK (305), insatsutdelning med 362 MSEK (291) och insatsemission med 297 MSEK (306). Dessutom föreslås utdelning på förlagsandelar med 7,25 procent (7,25), totalt 18 MSEK (17).

Källa: Lantmännen

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 05 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Nu våras det för lantbruket

Krönika: Äntligen har våren kommit! Ett säkert vårtecken är att det nu är full fart ute på fälten. Hur är det möjligt att alla som har mark att bruka blir som små spralliga barn på julafton, så fort de ser den förste som ger sig ut på sina fält? Det tycker jag är härligt, för äntligen lever landsbygden igen! Det som däremot dämpar vårkänslan är det pågående kriget i Ukraina och de ännu större prisstegringar som skett sedan sist ni läste mina ord. Tänk om vi vetat då att det värsta ännu inte hänt.

 

Kommentera

Hur kommer det sig att det ofta är djur precis överallt?

Krönika: Jag har under mina ändå ganska få år i branschen (jag vet ju väldigt många som hållit på med lantbruk längre än vad jag har levt…) börjat snickra på en mental checklista inför stallbygge. Oron i världen gör ju som alla vet att prisläget är otroligt ovisst. Det jag har att komma med som framtidsspaning om just det, är ingenting som inte andra vet mycket bättre. Därför tänkte jag skriva ner min lilla checklista istället.

 

Kommentera