Förslag på förändring av artskyddet

Miljö- och jordbruksutskottet vill ha till en omedelbar förändring av artskyddsdirektivet. Något som LRF ser mycket positivt på.

– Just nu sitter många skogsägare med långa listor från Skogsstyrelsen med arter som ska dokumenteras samtidigt som det finns en stor osäkerhet kring om man ens får bruka sin skog. Det är därför glädjande att en riksdagsmajoritet har enats i kravet att få till en skyndsam förändring. Vår förhoppning är att regeringen omedelbart agerar på alla punkter, säger LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson.

Det var i februari som Skogsstyrelsen gick ut med att alla skogsägare måste ta hänsyn till alla 250 fågelarter på individnivå vid brukande av skogen. Enligt LRF ledde detta förutom till ett utökat och orimligt utredningskrav, till en stor osäkerhet hos många familjeskogsbrukare. Antalet avverkningsanmälningar i mars sjönk till exempel kraftigt på vissa håll.

LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson hoppas att regeringen omedelbart tar till sig förslagen från riksdagens miljö- och jordbruksutskott och ändrar artskyddsförordningen enligt följande: 

1. Utan tidsfördröjning dela upp fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet så att de strikta bestämmelserna för hotade arter inte omfattar alla vilda fåglar.

2. Förtydliga att nationella fridlysta arter inte ska kunna avsevärt försvåra pågående markanvändning.  

3. Förtydliga att skogsägaren vid olika former av brukandeförbud ska erbjudas formellt skydd eller naturvårdsavtal.

4. Tydligt reglera att staten har ansvar för att utreda förekomsten av arter. 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 06 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera