Satsar på hållbara odlingsmetoder för maltkorn

Lantmännen och Spendrups satsar tillsammans för att odla maltkorn, som är huvudingrediensen i öl, med odlingsmetoder som minskar klimatpåverkan och gynnar den biologiska mångfalden.

Sedan många år tillbaka har Spendrups använt maltkorn från Lantmännen och steget mot en mer hållbar odling av maltkorn är något som företagen beskriver som nästa steg på sin hållbarhetsresa. På bilden syns Magnus Kagevik, vd och koncernchef på Lantmännen tillsammans med Fredrik Spendrup, vd och koncernchef Spendrups Bryggeri. Foto: Jakob Johansson

Maltkornet som Lantmännen och Spendrups samarbetar kring enligt Lantmännens program Framtidens Jordbruk – Klimat & Natur, är redan i jorden och kommer skördas till hösten. Sedan ska det användas för att brygga öl i början av 2023.

Sedan många år tillbaka har Spendrups använt maltkorn från Lantmännen och steget mot en mer hållbar odling av maltkorn är något som företagen beskriver som nästa steg på sin hållbarhetsresa.

– Äkthet är en viktig grundvärdering både på Spendrups och för oss som ägarfamilj. Därför tar vi inga genvägar, vi brygger öl på malt, humle, jäst och vatten. Genom vårt långa samarbete med Lantmännen har vi kunnat använda 90 procent svenskt maltkorn och utvecklat odlingen av ekologiskt maltkorn i Sverige. Det har varit viktigt för oss och nu tar vi tillsammans nästa steg som hjälper oss att minska klimatpåverkan och samtidigt gynnar den så viktiga biologiska mångfalden. Det är också viktigt för att vi ska kunna hjälpa våra kunder att nå sina höga ambitioner på hållbarhetsområdet, säger Fredrik Spendrup, vd och koncernchef Spendrups Bryggeri i ett pressmeddelande.

Christian Negendanck, vd Högesta Gård tycker det är positivt att det nu finns möjiilghet att odla alla de fyra sädesslagen efter lantmännens program Klimat & Natur. Foto: Jakob Johansson
 

Skapar förutsättningarna

Med odlingsmetoderna som används inom Klimat & Natur ska koldioxidutsläppen minska med upp till 30 procent enligt Lantmännen. Detta genom klimatsmart växtnäring, fossilfria bränslen och precisionsodling. Men stärker även den biologiska mångfalden med blommande zoner och kemikaliefri utsädesbehandling.

– Det är glädjande att få välkomna Spendrups in i det här partnerskapet. Vi är stolta över vårt odlingsprogram som är avgörande för hur vi fortsätter vara ledande i utvecklingen av framtidens jordbruk. Det är genom Klimat & Natur som vi skapar förutsättningarna för att möta konsumenters efterfrågan på hållbara produkter samtidigt som vi skapar incitament för lantbrukarna att odla mer hållbart, säger Magnus Kagevik, vd och koncernchef på Lantmännen.

Bryggning nästa år

Totalt 190 hektar maltkorn kommer att odlas på Högesta Gård i Ystad för Spendrups räkning. Detta kommer att användas i öl som ska bryggas i början av 2023. Av 3 000 ton maltkorn kommer det bryggas ungefär 18 miljoner liter öl.

– Det är väldigt bra att programmet växer eftersom vi tillsammans behöver ta ett helhetsgrepp för att gynna klimatet och den biologiska mångfalden. I och med det här samarbetet har vi dessutom möjlighet att odla alla de fyra sädesslagen inom ramen för Klimat & Natur. Det är bra för oss lantbrukare, för jorden vi brukar och för klimatet, säger Christian Negendanck, vd Högesta Gård.

 

FAKTARUTA KLIMAT & NATUR

  • Klimat & Natur är Lantmännens program för Framtidens Jordbruk. Det innehåller specifika åtgärder, som exempelvis blommande kantzoner och kemikaliefri utsädesbehandling, för att minska odlingens klimatpåverkan och öka den biologiska mångfalden. 
  • Lantbrukare som deltar i programmet odlar enligt programmet på sina egna gårdar. 
  • *Med programmet har Lantmännen minskat klimatavtrycket från odlingen av vete med närmare 30 procent sedan 2015 och kommer minska klimatavtrycket från korn med lika mycket.
  • Programmet är dynamiskt och kriterier som ingår i programmet adderas löpande för att minska klimatpåverkan ytterligare.

Källa: Lantmännen

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 10 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Mjölkbonde - att vara eller att inte vara

DEBATT. Det har varit ett kaosartat år där marknaden i stort sett har kraschat. Pandemi, krig och inflation. Priserna på foder, gödning och diesel har varierat från dag till dag - ibland från timme till timme. Jag har kritiserat systemet. Politiken. Forskningen. Och även lantbrukarna. Jag har många gånger frågat mig själv om avvecklingen av vår svenska bondekår faktiskt är den utveckling lantbruket så länge har väntat på. 

Kommentera