Viktigare än någonsin för Sverige med satsningar på infrastruktur

Det nya säkerhetspolitiska läget kräver att den nationella planen för infrastruktur anpassas. Det skriver Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman på DN Debatt i dag tillsammans med aktörer från industri-sektorn.

Företrädare för arbetsgivare och fackförbund i Industrirådet. Kollage: Livsmedelsföretagen

Enligt Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman, som tillsammans med företrädare för arbetsgivare och fackförbund i Industriområdet skrivit ett debattinlägg till DN, behövs satsningar på infrastrukturen i Sverige. Det handlar då framför allt om att underhålla befintliga vägar, och järnvägar men även att satsa på elektrifiering och att få till en isbrytarflotta som är finansierad av staten.

I juni i år ska hela 851 miljarder kronor fördelas mellan olika infrastruktursatsningar som ska genomföras de kommande 12 åren. Björn och de andra som står bakom debattinlägget trycker på att det är viktigt att se över hur pengarna fördelas eftersom de kommer ha en stark påverkan på samhällen och industrin. Något som är ännu viktigare nu, med tanke på det säkerhetspolitiska läget.

Debattörerna poängterar också att den svenska industrin är stark och konkurrenskraftig, men att det krävs att industrins behov av infrastruktur, prioriteras och får en tydligare planering. Generellt sett efterfrågar de även att den planen får ett tydligare beredskapsfokus med målet att bygga ett robustare Sverige.

”Nu är tiden inne att satsa på dessa tre områden – för den svenska industrin och den gröna omställningen, men också Sveriges beredskap.”

Tre viktiga områden enligt debattörerna

”Underhåll av befintlig infrastruktur: Dåligt underhåll sänker tillförlitligheten och ökar risken för industrins leveranser samt påverkar industrins investeringsvilja. Den investeringsboom som sker inom industrin förutsätter att det finns väl fungerande infrastruktur och en långsiktig plan att åtgärda eftersläpande underhåll.

Elektrifiering: Drygt 90 procent av utsläppen från inrikes trafik kommer från vägtrafik och det görs främst genom elektrifiering av vägtrafiken. Det är också ett effektivt sätt att minska vårt beroende av olja och gas från Ryssland.

Anslagsfinansiering och drift av en ny isbrytarflotta: Sveriges isbrytarflotta är ålderstigen och vi riskerar haverier och störningar i sjötrafiken under vintertid. Därför är investeringar i nya isbrytare är mycket angeläget och bör ske via anslagsfinansiering.”

Källa: Livsmedelsföretagen

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 11 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Mjölkbonde - att vara eller att inte vara

DEBATT. Det har varit ett kaosartat år där marknaden i stort sett har kraschat. Pandemi, krig och inflation. Priserna på foder, gödning och diesel har varierat från dag till dag - ibland från timme till timme. Jag har kritiserat systemet. Politiken. Forskningen. Och även lantbrukarna. Jag har många gånger frågat mig själv om avvecklingen av vår svenska bondekår faktiskt är den utveckling lantbruket så länge har väntat på. 

Kommentera