Kräv att våra myndigheter samordnar sig!

Det finns en riktigt bra digital myndighetstjänst som underlättar för företagare. Jag tänker på verksamt.se. På ett föredömligt sätt har tjänster från Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket samlats i en tjänst. Regelbördan för lantbruksföretagare blir allt tyngre och det blir allt fler myndigheter att rapportera till. Myndighetsutövningen behöver inte vara såhär svåröverblickad och demotiverande.

För lantbruksföretagare med bred verksamhet är det orimligt krävande att efterleva alla regelverk de förväntas efterleva. Ja, det är direkt svårt att känna till alla detaljregler som sätts upp av olika myndigheter, journaler som krävs och rapportering som förväntas, även av en ensam deltidsföretagare.

Ett av de senare tillskotten i orimlighetens regelträsk är Naturvårdsverkets avfallsregister. I stort sett alla som bedriver en yrkesmässig verksamhet klassas som ”Producenter av farligt avfall” och ska föra anteckningar och rapportera. Naturvårdsverket bedömer att fler än en miljon verksamheter omfattas av rapporteringsskyldigheten. Var det verkligen ingen på myndigheten som ställde sig upp och skrek orimligt, när detta planerades!?

Naturvårdsverkets avfallsregister, som säkert hade ett gott syfte på idéstadiet blev, i likhet med många andra regelverk, löjeväckande i och med att ingen rimlig minimigräns satts för avfallsmängden som behöver rapporteras.

Med verksamt.se som förebild bör regeringen kräva samordning av samtliga myndigheter, på alla nivåer (kommunal, region, riks). Företagare bör med utgångspunkt i den bedrivna verksamheten, på en plats kunna få full överblick av vad som förväntas från myndighetshåll och där även genomföra den rapportering som krävs.

I dagarna lanseras en ny tjänst på verksamt.se som möjliggör för svenska livsmedelsföretag att söka tillstånd och lämna uppgifter hos olika myndigheter på ett och samma ställe. Först ut att få tillgång till tjänsten är företagare som vill starta vattenbruk eller odla fisk på land.

Det är utmärkt att fler myndigheter ansluter sig till verksamt.se. Tillväxtverket har tagit fram den nya tjänsten som en del av myndighetens uppdrag inom livsmedelsstrategin. Utvecklingen har skett i samverkan med Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Bolagsverket, Skatteverket och länsstyrelserna.

Regelbördan måste lätta och regelverk måste bli rimliga! I kombination med digital samordning av alla myndighetskontakter skulle relationen och förtroendet mellan myndigheter och företagare kunna vara mycket mer positiv, för alla inblandade.

Stefan Ljungdahl

Artikeln publicerades torsdag den 12 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste