”Hela Sverige ska skörda, mjölka och producera kött till våra tallrikar"

Det nationella stödet till norr, som ska komplettera EU-stödet till jordbruket, ska kompensera jordbruket i norra Sverige för både kärvare klimat och längre transporter. Förra året betalades runt 412 miljoner ut.

Största delen av det nationella stödet till norr gick till mjölkproduktionen och transport av mjölk till mejerierna under 2021. Foto: Mostphotos

Målet med stödet är att jämna ut inkomstskillnader som uppstår på grund av sämre produktionsförutsättningar. Under 2021 betalade Jordbruksverket ut knappt 412 miljoner kronor i nationellt stöd, varav 93 procent gick till mjölkproduktionen och för transport av mjölk till mejerierna.

Enligt regeringen får nuvarande stöd uppgå till i genomsnitt högst 423 miljoner kronor per år. I det krispaket som regeringen beslutat så tillkommer i år också en förstärkning med 50 miljoner kronor. Enligt Jordbruksverket har Sverige rätt att ge denna typ av stöd i följande län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland samt delar av Gävleborg, Dalarna och Värmland.

Nästa år ska Sverige lämna en fördjupad redovisning till EU-kommissionen som omfattar de senaste fem åren och även inkludera stödets effekter på miljöskyddet och bevarande av landsbygden samt lämna förslag till utveckling av stödet.

Enligt beslut från EU-kommissionen gäller stödet fram till 2022, och därför behöver Sverige lämna in en ansökan om förlängning av stödet för kommande CAP-period 2023‑2027. Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att ta fram förslag till utformning av ansökan, och i uppdraget ingår även att analysera och vid behov föreslå eventuella justeringar av stödet.

– Jordbruksverket har nu fått i uppdrag att ta fram förslag på utformning av det av det nationella stödet till jordbruket, fram till 2027, för i norra Sverige. Viktigt för livsmedelsförsörjningen, flera miljö- och klimatmål och en levande landsbygd i norra Sverige. Hela Sverige ska skörda, mjölka och producera kött till våra tallrikar, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg, i ett pressmeddelande.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 13 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera