”Behovet av prisjusteringar är väldigt verkligt och väldigt brådskande”

Under första kvartalet av 2022 sjönk livsmedelsindustrins lönsamhet rekordsnabbt. Behovet av kortare aviseringstider och högre leveranspriser är akut. Trots detta har sju av tio leverantörer inte märkt av några åtgärder från dagligvaruhandeln.

– Många av våra medlemmar drabbas nu av dagliga kostnadsökningar, och då håller det inte för handeln att försöka skjuta fram prisjusteringar till nästa år eller ens till hösten. Läget är extremt allvarligt och kräver handling här och nu, säger Carl Eckerdal på Livsmedelsföretagen. Foto: Livsmedelsföretagen

När Livsmedelsföretagen presenterar sitt konjunkturbrev för Q1 2022 visar det bland annat att producenternas behov av att få bättre betalt för att täcka sina kostnader är akut. Men enligt deras medlemsföretag drar både dagligvaruhandeln och Systembolaget fötterna efter sig. Det skriver Livsmedelsföretagen i ett pressmeddelande.

Inga åtgärder

Kortare aviseringstider och högre leveranspriser är sådant som skulle kunna underlätta situationen för producenterna. Men enligt Livsmedelsföretagens konjunkturenkät har sju av tio medlemsföretag inte märkt av några kortare aviseringstider eller några andra åtgärder som skulle kunna underlätta prisjusteringarna från dagligvaruhandelns sida. Av de företag som levererar till Systembolaget har inte ett enda märkt av några åtgärder.

Ett av medlemsföretagen vittnar om följande:

”Det tar alldeles för lång tid mellan att vi drabbas av kostnaden och i sin tur får föra den vidare till nästa led. Handeln kan genomföra en prisändring i butiker på mindre än två veckor. Att kräva aviseringstider om 16 veckor upp till 6 månader i den här situationen känns verklighetsfrämmande. Alla måste förstå och agera utifrån att läget är akut och kräver åtgärder nu.”

– Den dramatiska utvecklingen blixtbelyser förädlingsledets omedelbara behov av att få snabbt gehör för kortade aviseringsfönster och ökade leveranspriser. Tyvärr verkar handeln och Systembolaget reagera alldeles för långsamt eller inte alls. Ska jag vara välvillig i min tolkning så har man inte förstått allvaret i situationen. Men baserat på vad vi hör från enskilda handelsföreträdare handlar det om att de ser risker för att leverantörerna utnyttjar krissituationen för att ”okynnesöka” sina leveranspriser. Producenternas snabbt vikande lönsamhet är ett tydligt bevis för att så inte är fallet och att behovet av prisjusteringar är väldigt verkligt och väldigt brådskande, säger Carl Eckerdal på Livsmedelsföretagen.

Rena felaktigheter

Enligt medlemsföretag som Livsmedelsföretagen pratat med präglas en stor del av prisförhandlingarna med dagligvaruhandeln av okunskap och rena felaktigheter. Medlemsföretagen har fått höra allt ifrån ”Ni är ensamma om att höja priserna” och ”Vi kan väl dela på kostnaden?” till att aviseringsfönstret för 2022 är stäng och att man helt enkelt får vänta till nästa fönster 2023. Ett av de mer anmärkningsvärda argumenten från en dagligvaruaktör var att leverantören ”bör ta sitt samhällsansvar”. Alltså svälja och hantera de ökade kostnaderna på egen hand.

– Den här sortens argument vittnar om en närmast total oförståelse för det minimala eller obefintliga ekonomiska handlingsutrymme som stora delar av förädlingsledet har att röra sig inom. Och även när man får gehör för en prisjustering så är det inte ovanligt att den är beräknad på kostnadsläget för fyra, fem, sex månader sedan. Många av våra medlemmar drabbas nu av dagliga kostnadsökningar, och då håller det inte för handeln att försöka skjuta fram prisjusteringar till nästa år eller ens till hösten. Läget är extremt allvarligt och kräver handling här och nu, säger Carl.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 16 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera