Grönskördade bönor

Fältvandring i Fyrbodal

Gröna bönor är en resurssnål och kvävefixerande proteingröda med en starkt växande efterfrågan. Intresset för och efterfrågan på växtproteiner är stort i Sverige. Ur odlingspespektiv är bönor en positiv gröda i växtföljden samt att den inte kräver någon kvävegödsling. När bönan skördas grön i juli ger den också stora möjligheter att kombinera med andra åtgärder som sådd av tidiga höstgrödor som raps, korn eller mellangrödor samt andra insatser.

Vi tar oss gemensamt ut i fält till sortförsök, odlingstekniskt försök och storskaliga försök där vi kommer att få se vilka åtgärder som har gjorts och resultat från tidigare år.

Vi träffas på pendelparkeringen Dykällan söder om Frändefors, vid avtag mot Färgelanda, väg 173 från E45:an. Försöken ligger alldeles i närheten, men det är lämpligt att vi kör i samlad trupp till försöken. Viss samåkning är också möjlig. För de som känner till platsen, anges även platsen för försöket, där vi startar 09.30.

Plats: Dykällan. 58.496233, 12.235698

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbrukare, rådgivare eller som har intresse av produkten. Inför evenemanget sänds aktuell information till mötet ut till en e-postadress du anger i anmälan. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se.

Anmäl dig i enkelt via www.gronamoten.se senast torsdag 9 juni. Varmt välkommen! Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF.

Artikeln publicerades tisdag den 17 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste