Prisas för sitt arbete med betande djur

För sitt målmedvetna arbete att restaurera äldre och igenväxta fuktängar utmed Axeltorpsån med hjälp av betande djur, har Andreas Niklasson tilldelats Skånes Naturvårdspris 2022. 

Vid en cermoni i Söderåsens nationalpark delade landshövding Anneli Hulthén ut naturvårdspriset 2022 till Andreas Niklasson. Foto: Ingela Lundqvist, Länsstyrelsen Skåne

– Detta visar på betets betydelse för ett öppet och levande landskap med hög biologisk mångfald, säger Ingela Lundqvist, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande.

Axeltorpsån är cirka 51 kilometer lång. Ån börjar vid Smålandsgränsen och rinner ut i Helgeå några killometer söder om Knislinge. Under de senaste 50 till 60 åren har flera av fuktängarna runt ån till stor del växt igen, så pass mycket att man knappt kunde urskilja åfåran för videbuskar och al. Andreas Niklasson bestämde sig för att göra en insats med sin besättning av highland cattle och angus, och på fem år har djuren hjälp till att återskapa omkring sex hektar av de igenväxta markerna.

– Andreas Niklasson har verkligen gjort en handgriplig insats för att öka den biologiska mångfalden. Genom ett outtröttligt arbete med sin highland cattle- och angusbesättning har han skapat goda möjligheter för att den tidigare så speciella faunan med vadarfåglar, gökblomster och smörbollar kan etablera sig på nytt, säger Ingela Lundqvist.

Om Skånes Naturvårdspris

Skånes Naturvårdspris delas ut årligen till personer, företag eller organisationer verksamma inom Skåne, som genom sitt engagemang gjort betydande insatser av bestående värde för naturvården i länet. Priset delas ut i samband med biologiska mångfaldens dag.

Källa: Länsstyrelsen Skåne

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 18 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste